Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове - Интернет на нещата

С тази статия продължаваме поредицата за пробивните технологии за интелигентни градове, която започнахме през м. април 2020 г. Тя също е резултат от реализацията на проекта Smart by Design, по Програма Еразъм + и се основава на приноса на GAIA и DEUSTO, които са водещи по темата в проекта .

Актуална ситуация

Общоприето е да се твърди, че с Интернет на нещата (IoT) е направен един от най-сериозните пробиви в използването на информационни технологии. Самият термин се появи сравнително отскоро, когато през 2009 г. за пръв път бе използван от проф. Кевин Аштън от MIT описвайки в резюме ситуацията, при която с помощта на Интернет устройствата (нещата) вече могат да работят свързани помежду си. Според доклада на McKinsey Global Institute (Manyika, J., 2015) IoT се явява една от 12-те най-важни технологични тенденции на бъдещето.


Приложения на интелигентни градски технологии - други области

Все по-широкото използване на високи технологии за трансформация на градовете в интелигентни градове се задвижва от една страна от потребностите на самите градове и техните граждани (търсене на иновации), а от друга страна от разпространение на добрите практики на други градове (дифузия на иновации) и генерирането на нови идеи за пробивни иновации в нови области на приложение (отворени иновации).  В продължение на предишната ни статия "Приложения на интелигентни градски технологии - мобилност" тук накратко ще опишем и останалите области на приложение на интелигентните градски технологии в съвременните градове.

Освен в мобилността (транспорта) тези технологии са в основата на „критичната инфраструктура“ и в други области като управление на водите и отпадъците, строителство, енергетика, сигурност, образование, здравеопазване и градско управление. 


Пробивни технологии за интелигентни градове - Data Analitycs

Димитър Христов

Тази статия e базирана на изследване, направено от KISMC (член на клъстера) и неговите партньори ARIES, GAIA & DEUSTO в рамките на общ проект по Еразъм+.

Актуално състояние

Data Analytics (анализ на данните) е подход, който позволява на фирмите да правят анализ на данните, които генерират по време на своята дейност, като това им позволява да правят изводи, пряко свързани с техния бизнес.


Приложения на интелигентни градски технологии - мобилност

Приложенията за интелигентни градове могат да подобрят ключовите показатели за качеството на живот с 10 до 30 процента. Броят на интелигентните градове (smart cities) бързо нараства с Интернет на нещата (IoT), което променя общинските услуги по целия свят.

Размерът на т.н. интелигентна градска индустрия се оценява на 400 милиарда долара към 2020 г. за 600 града по света. Очаква се тези градове да генерират 60% от световния БВП до 2025 г., както сочат проучванията на Института Маккинси.


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image