Image

Блог публикации

Децата в дигиталната ера

Децата в дигиталната ера

Автор: УНИБИТ

QED (QualityinEducation – Качество в образованието) традиционно се провежда под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО.

Първото издание на събитието се проведе през 2011 г. под заглавието “Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies” и с финансовата подкрепа на проектите по FP7 SISTER и Fibonacci.

Оттогава събитието се провежда редовно след всеки EDUsummIT, представяйки резултатите от глобалния форум с цел положително въздействие върху образователните системи на местно, регионално и международно ниво.

Традиционно домакин на QED е членът на Клъстер София град на знанието УниБИТ (Университет по библиотекознание и информационни технологии), който е уникален (в българския контекст) изследователски и образователен интердисциплинарен център, интегриращ изследвания в библиотечната наука, цифровите технологии, културното и историческото наследство. Главен организатор на QED е Междуфакултетската ЮНЕСКО катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство при УниБИТ. QED’17 ще се проведе на 20-21 септември 2017 г. с паралелни сесии в Представителството на ЕК в България („Дом на Европа“), Столична библиотека и Столична община (ул. „Париж“ 1).

Темата на тазгодишната QED’17 е „Децата в дигиталната ера“. Така конференцията е своеобразно надграждане на започналата преди 32 години в България инициатива „Децата в информационния век“.

Тази година участниците в EDUsummIT'17 ще се присъединят към конференцията QED'17, където ще бъде позиционирана специална сесия за споделяне на резултатите от работата на тематичните групи в глобалния форум. Ръководителите на тематичните групи са известни експерти, преподаватели, изследователи и представители на корпоративния и ИТ сектор от целия свят.

QED’17 „Децата в дигиталната ера“ ще се проведе под патронажа на Мария Габриел, Еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество, Ева Майдел, евродепутат, член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и Българската национална комисия на ЮНЕСКО.

За повече информация за събитието, вижте тук.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image