Image

Блог публикации

Послание към Agenda Knowledge for Development

Димитър Христов -  Клъстер София град на знанието

Вече повече от две години тече процес на изграждане на световно партньорство за управление на знанието в полза развитие на мирен, богат, приобщаващ и устойчив свят. В резултат - десетки личности и организации се присъединиха към документа Agenda Knowledge for Development. Клъстер София град на знанието приема тази програма за свой дневен ред и се присъединява към нея чрез послание, което намери своето място в този документ https://k4dp.org/agenda/.

По-долу представям включеното в документа послание, което е от мое име, но зад което вярвам застават и членовете на клъстера.

Икономиката на знанието е ново състояние на глобалната икономика, която през последните десетилетия се трансформира под въздействие на новите технологии. Тя се характеризира с пробиви, причинени от включване на знанието в икономическата дейност. Според моето разбиране знанието е не само ресурс, който може и трябва да бъде управляван, но е и най-важният фактор за развитие и растеж. В този смисъл напълно подкрепяме инициативите, които са катализатори за включване на управлението на знанията в развитието и напредъка на обществата, каквато е и излизането на този визионерски документ Agenda Knowledge for Development.

За съжаление, като консултант по мениджмънт, осъзнах в практиката си, че управлението на знания все още не е добре разпознаваема потребност за тези, които вземат най-важните решения за развитието - политици, ръководители на международни организации, бизнес мениджъри и управители на градове. В този смисъл много често в работата си се чувствам като агент на знанието или дори агент на промяната. Това, от една страна, е професионална възможност за принос към всеобщия процес на трансформиране на икономиката, включително и на възприемане на нови бизнес модели, но от друга страна това е и сериозна отговорност и предизвикателство, което изисква ангажираност, време и отдаденост.

Agenda Knowledge for Development може да допринесе за възприемане на едно по-всеобхватно разбиране на знанието от все повече хора, организации и региони, което ще съдейства да се постигне устойчиво развитие за региони, държави, градове и организации. Считам, както се посочва в документа, че целите за устойчиво развитие на ООН са пряко свързани с управление на знанието - дефинирано като човешка дейност, която генерира бъдеще, а не само активи.

Документът разглежда темата за градове на знанието и това е твърде важно. Градът на знанието е термин, използван за описание на една, основана на знания стратегия за развитие, която непрекъснато подкрепя процеса на управление на знанията в урбанизираните територии. Един подход за засилване на ролята на управлението на знанията за устойчиво развитие е създаването на клъстери на знанието в градове на знанието. Гладкото протичане на процеса на управление на знанието може да бъде постигнато чрез непрекъснато взаимодействие между различните агенти на знанието - университети, научноизследователски институти, публични институции, фирми, граждани и т.н.).

Градът на знанието е този град, който създава ценности във всичките си области и развива високи стандарти на живот, културна подкрепа и икономическо развитие, заедно с други важни аспекти, като по-високо ниво на доходите, на образованието и обучението и на научните изследвания. В същото време градът на знанието е териториална единица с икономика на знанието, целенасочено създаден, за да стимулира процеса на възпитание в знания, това е град осигуряващ износ с висока добавена стойност, създаден чрез научноизследователска дейност, технологии и привличане на таланти. Съответно градът на знанието е кулминация, синтез и интеграция на креативния град с научния град, където знанията, изкуствата и науките се обединяват в една уникална човешка урбанистична екосистема на 21-ви век.


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image