Image

Блог публикации

Пазарът на София Интелигентен град - Част 2

Пазарът на София Интелигентен град - Част 2

Екип Клъстер София град на знанието

В продължение на Част 1 на публикацията „Пазарът на София Интелигентен град“ в настоящата кратка статия представяме следващите няколко проучени области на София Интелигентен град, в които разглеждаме списъка на интелигентни решения и услуги. Започваме с „ИНТЕЛИГЕНТНО ВиК“, област която поради проблемитe с водоснабдяването на град Перник стана център на засилен обществен интерес.  

Какви решения и услуги може да предложи един интелигентен град в тази област? Списъкът по-долу няма претенции за пълнота и включва най-малко следното:

 • Откриване и контрол на течове: Дистанционно наблюдение на състоянието на тръбите с помощта на сензори и контрол на налягането на помпата, за да се намали или предотврати изтичането на вода. Ранното идентифициране на течове може да доведе до последващи действия от съответните градски отдели и компании за комунални услуги.
 • Интелигентно напояване: Оптимизиране на напояването чрез анализ на информация като местно време, почвени условия, вид на растенията и т.н., за да се елиминира ненужното поливане;
 • Проследяване на потреблението на вода: Обратна връзка (чрез мобилно приложение, електронна поща, текст и т.н.) относно потреблението на вода на обитателя, за да се повиши осведомеността и да се намали потреблението. Интелигентните водомери позволяват на комуналните предприятия да измерват потреблението дистанционно, като намаляват разходите за труд за ръчно отчитане на броячите. Той също така дава възможност за динамично ценообразуване;
 • Мониторинг на качеството на водите: Мониторинг на качеството на водата в реално време (в мрежи, реки, океани и т.н.) чрез сигнали, доставени на обществеността чрез канали като мобилно приложение, електронна поща, текст или уебсайт. Това предупреждава обществеността да избегне консумация или контакт със замърсена вода и да накара градовете и комуналните услуги да проследят проблема незабавно;
 • Цифрово проследяване и плащане за обезвреждане на отпадъци: Цифрови системи за плащане според обема генериран отпадък; включва обратна връзка (чрез мобилно приложение, електронна поща, текст и т.н.), предоставена на потребителите, за да повиши осведомеността и да намали отпадъците;
 • Оптимизация на трасето за събиране на отпадъци: Използване на сензори в контейнерите за боклук за измерване на обема на боклука и насочване на маршрутите на камиони за отпадъци. Това приложение ограничава пътуването на камиони за боклук до кофи с малко количество отпадъци.

В областта „ИНТЕЛИГЕНТНО СТРОИТЕЛСТВО“ предлаганите решения и услуги включват най-малко следното:

 • Системи за автоматизация на сгради: Системи, които оптимизират използването на енергия и вода в търговски и обществени сгради чрез използване на сензори и анализи за ръчно или автоматично премахване на неефективността. Включва оптимизирано осветление и ОВК, както и функции като достъп / контрол на сигурността и информация за паркиране.
 • Системи за домашна енергийна автоматизация: Оптимизиране на потреблението на енергия от дома чрез използване на интелигентни термостати, програмируеми и дистанционно управляеми електронни устройства (интелигентен дом) и контрол на резервната електроенергия.
 • Проследяване на потреблението на енергия в дома: Проследяване на потреблението на електроенергия в жилищата с обратна връзка, предоставена на потребителя чрез мобилно приложение, електронна поща или текст, за да се повиши осведомеността на потребителите и да се насърчи опазването им. Също така позволява на комуналните предприятия да измерват дистанционно използването на електроенергия.

В пряка и логическа връзка с горната област е областта „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ“, която включва най-малко следните решения и услуги:

 • Системи за автоматизация на снабдяването: Различни видове технологии за интелигентни мрежи, включително FDIR, M&D, Volt / Var и автоматизация на подстанции, за оптимизиране на енергийната ефективност и стабилността на електрическата мрежа.
 • Динамично ценообразуване на електроенергията: Динамично коригиране на цените на електроенергията, за да се намали потреблението на електроенергия и да се намалят разходите за производство на електроенергия. Чрез намаляване на пиковото потребление, градовете могат да намалят броя на електроцентралите, които работят по време на пиковите часове.
 • Интелигентни улични лампи: Свързани и оборудвани със сензори енергоспестяващи улични светлини (включително LED), които оптимизират яркостта и намаляват нуждите от поддръжка. Интелигентните улични светлини могат да бъдат оборудвани с високоговорители, сензори за откриване на изстрел и други функции за подобряване на функционалността.

 В следващата Част 3 от поредицата статии за "Пазарът на София интелигентен град" ще приключим с представяне на интелигентните решения и ще преминем към представяне на по-важните резултати от направеното проучване.


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image