Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове - Блокчейн

Пробивни технологии за интелигентни градове - Блокчейн

Автор: КУЗИС

Статията е продължение на поредицата статии за пробивни технологии за интелигентни градове, която започнахме да публикуваме през април 2020 г. Тя е резултат от текущия проект по Програма Еразъм + Smart by Design и се основава на резултатите, произведени от няколко от партньорите по този проект GAIA & DEUSTO и ARIESБлокчейн е технология, която съхранява транзакции между двама потребители, принадлежащи към една и съща мрежа, по един сигурен, надежден и постоянен начин.

Това е непробиваем цифров регистър за икономически транзакции, който може да бъде така програмиран, че да записва на практика всичко ценно. Данните, свързани с обмена, се записват в криптографски блокове, които са свързани помежду си с йерархична последователност, създавайки верига от различни блокове с данни, от където идва името на технологията. Осигурява се възможност потребителите да проследяват и проверяват всички извършени транзакции. Невъзможно е да се манипулират или променят ретроспективно, правейки тези транзакции по-безопасни и по-сигурни от всички други системи. Едно от най-важните и добре познати приложения на тази технология са криптовалутите - Биткойн.

Три са технологиите, необходими за внедряване на Блокчейн:

 1. Криптографиране с частен ключ;
 2. Разпределена мрежа със споделен регистър;
 3. Поощряване обслужването на мрежови транзакции, регистри и сигурност.

Начинът за работа е следния: две лица, които са готови да направят транзакция, държат по два ключа: публичен и частен. Комбинирането на тези два ключа и благодарение на криптографията, позволява на потребителите да генерират рефериращи точки за защитена цифрова идентичност. Тази сигурност е основният блокчейн компонент, който с помощта на двата ключа генерира цифров подпис, осигуряващ полезен инструмент за сертифициране и контрол на собствеността. Този цифров подпис се комбинира с разпределената мрежа, където индивидите действат като валидатори на транзакции, които ще постигнат консенсус относно тях. Процесът се сертифицира чрез математическа верификация и се използва за осигуряване на мрежата и приемане на транзакцията с нови видове цифрови взаимодействия.

Основните предимства на тази технология са дезинтермедиация, овластяване на потребители, висококачествени данни, трайност, надеждност, голяма продължителност, интеграция на процесите, прозрачност, неизменност, опростяване на екосистемата, бързина на транзакциите и по-ниски транзакционни разходи.

Актуално състояние

Блкочейн платформи

Големите фирми имат свои собствени блокчейн платформи. По-долу за информация и ползване са представени най-известните и най-разпространените блокчейн платформи:

Съществуващи стандарти

В момента към основните международни служби по стандартизация като ISO и IEEE са сформирани работни групи за стандартизация на блокчейн процесите. Към момента няма приложени конкретни стандарти.

Основни приложения

Все още блокчйнът е нова технология, която намра понастоящем приложения в редица икономически сектори. Някои от най-често срещаните приложения са:

 • Обработка на плащания и парични преводи;
 • Следене по веригата на доставка;
 • Корпоративни програми за награди за лоялност;
 • Цифрова идентичност;
 • Споделяне на данни;
 • Авторско право и интелектуална собственост;
 • Системи за гласуване;
 • Прехвърляне на собственост (имоти, автомобили);
 • Безопасност на храни;
 • Неизменяемо архивиране на данни;
 • Данъчно регулиране;
 • Водене на медицинска документация;
 • Търговия с акции;
 • Управление на IOT мрежи;
 • Достъп за сигурност до вещи;
 • Електронни рецепти за лекарства.

Очаквана еволюция във времето:

Платформи

Блокчейн технологията ще се внедри в много сектори и ще развие начина, по който потребителите ще си взаимодействат. Очаква се разработване на нови платформи, които ще решават предизвикателствата и възможностите, които тази нова технология може да осигури. Ето и някои от тези очаквани възможности:

 • Повечето правителства ще използват или ще си създадат виртуални валути, които ще бъдат базирани на блокчейн технологията.
 • Ще се появи трансграничен, базиран на блокчейн, стандарт за удостоверяване на идентичност за физически лица, както и за физически и виртуални активи.
 • До 2030 г. по-голямата част от световната търговия да се извършва с помощта на блокчейн технологии.
 • Съществуващата правна система ще остарее и ще бъде актуализирана с помощта на тази технология
 • Присъединяване към (интеграция с) IoT технологиите
 • Отделните индивиди ще поемат контрол върху своята онлайн самоличност.

Очаквани стандарти

В момента са сформирани няколко работни групи, които работят върху създаване на стандарти за блокчейн технологията. По-долу са посочени някои от тях:

 • ISO/AWI 23257: Blockchain and distributed ledger technologies -- Reference architecture
 • ISO/AWI 22739: Blockchain and distributed ledger technologies -- Terminology
 • ISO/NP TR 23578: Blockchain and distributed ledger technologies -- Discovery issues related to interoperability
 • ISO/NP TR 23576: Blockchain and distributed ledger technologies -- Security of digital asset custodians
 • ISO/NP TR 23455: Blockchain and distributed ledger technologies -- Overview of and interactions between smart contracts in blockchain and distributed ledger technology systems
 • ISO/AWI TS 23259: Blockchain and distributed ledger technologies -- Legally binding smart contracts
 • ISO/AWI TS 23258: Blockchain and distributed ledger technologies -- Taxonomy and Ontology
 • ISO/NP TR 23246: Blockchain and distributed ledger technologies -- Overview of identity management using blockchain and distributed ledger technologies
 • ISO/NP TR 23245: Blockchain and distributed ledger technologies -- Security risks and vulnerabilities
 • ISO/NP TR 23244: Blockchain and distributed ledger technologies -- Overview of privacy and personally identifiable information (PII) protection
 • IEEE SA - 2418.1: Standard for the Framework of Blockchain Use in the Internet of Things (IoT)
 • IEEE SA - 2418.2: Standard Data Format for Blockchain Systems

Потенциални нови приложения

Блокчейн технлогията се смята за една от най-пробивните технологии, която предстои да промени изцяло начина, по който функционира Интернет. Тъй като е все още нова и фирмите едва сега започват да я прилагат, съществуват много потенциално области за приложение. По-долу е представен макар и непълен списък на потенциалните области за блокчейн приложения:

 • В управлението на интелигентните градове - чрез добавяне на ниво на сигурност в икономиката, мобилността, сигурността, културата, сектора на околната среда според изискванията на градските администрации,
 • За прекратяване на пиратството в разпространението на музика, книги и филми. Ще подпомогне контрола чрез подпис на всяко цифрово копие на един файл за конкретен купувач,
 • При т.н. интелигентни договори. Ще се създават сигурни и неотменяеми договори с повече прозрачност, с което ще се подобрят взаимоотношенията между страните в областта на иновациите,
 • За идентифициране и контрол на кражбите,
 • В държавното управление. Ще се подобри прозрачността и надеждността при различни видове гласувания и плащане на данъци,
 • При ползване на системата P2P, където няма смисъл от централни органи за управление на транзакциите,
 • При цифровите активи като облигации, земя, дялове и „летателни мили“ (получаване на точки при пътуване с авиокомпании или при ползване на кредитни карти – част от програмите за лоялност). Те ще бъдат цифровизирани като криптовалутите,
 • За подобряване на веригата на доставки: блокчейн ще помогне на компаниите да комуникират по-лесно с клиентите, като позволяват по-бързи и по-ефективни процеси.

Източици:

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/28/blockchain-what-is-it-and-what-is-it-for/

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

https://www.computerworld.com/article/3191077/security/what-is-blockchain-the-most-disruptive-tech-in-decades.html

https://www.coindesk.com/information/what-is-blockchain-technology/

https://www.datamation.com/data-center/top-10-blockchain-as-a-service-providers.html

http://odysseus.ieee.org/query.html

https://www.iso.org/search.html?q=blockchain

https://www.fool.com/investing/2018/04/11/20-real-world-uses-for-blockchain-technology.aspx

https://www.thestreet.com/technology/cybersecurity/five-future-uses-for-blockchain-14589274

https://www.cnbc.com/2018/06/18/blockchain-what-is-it-and-how-does-it-work.html

https://www.investopedia.com/tech/how-does-blockchain-work/

https://blockchaintechnologycom.wordpress.com/2016/11/21/advantages-disadvantages/

https://medium.com/the-future-of-blockchain-technology-top-five/the-future-of-blockchain-technology-top-five-predictions-for-2030-67df1d7c2391


Последни новини

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image