Image

Блог публикации

Семинар за управление на знанието

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“.

 

На семинара беше дискутирано следното:

  • Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София.
  • Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация.
  • Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери;  
  • Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС.
  • Предложения за допълнения и промени. Събиране на предложения за организационната форма на клъстера и начина на неговото управление – структура, органи за управление, начин на вземане на решения.

Последни новини

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image