Image

Блог публикации

Проект за създаване на клъстерен Ино-акселератор

Димитър Христов

ВЪВЕДЕНИЕ

Иновационният акселератор към Клъстер София град на знанието (Ино-акселератор) е отворена бизнес инициатива (проект) на група членове на клъстера за създаване на менторска програма и други финансови и нефинансови инструменти, подпомагащи развитието и комерсиализирането на иновативни бизнес идеи на пазара на интелигентните градове и креативните индустрии.

Участие в проекта може да заяви всеки член на клъстерната организация.


Пробивни технологии за интелигентни градове - Виртуална реалност

Това е последна статия от поредицата статии от екипа на КУЗИС, стартирала през 2020 г. и базирана на резултатите, постигнати от партньорите по проект Smart by Design. Многобройни са цифровите и / или базираните на данни технологии, които в голяма степен могат да се прилагат в реалните условия на един град и които могат да допринасят за справянето на града с обществените проблеми или предизвикателства. Тези технологии се използват в области като транспорт, енергетика, инфраструктура, градоустройство, здравеопазване и др.


Хонгконгският Научно-Технологичен Парк - иновационен хъб?

Автор: Димитър Филипов
Експерт по интернационализация към Клъстер София град на знанието
Мениджър направление ASEAN по проекта eT4S - COSME

Тази статия е вдъхновена от събитието със заглавие „Влезте в дракона: завладяване на азиатските пазари чрез Хонконгския научно-технически парк - HKSTP“, което организирахме заедно с Invest Hong Kong (InvestHK). Имате страхотна бизнес идея? Имате горещо желание да следвате идеята си? Това е всичко, от което се нуждаете, за да отворите бизнес в един от икономически най-горещите региони на света.


Пробивни технологии за интелигентни градове – Добавена реалност

Автор: КУЗИС

Това е поредната статия от серията, която стартирахме през 2020 г. за пробивните технологии за интелигентни градове. Статията е базирана на разработките по проект Smart technologies by design (Smart by Design)Добавената реалност (AR) е подобрена версия на реалността, при която директен или косвен изглед на реалната физическа среда на потребителя се допълва с насложени и компютърно генерирани изображения.


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image