Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове - Киберсигурност

Статията е продължение на поредицата от статии за пробивните технологии за интелигентни градове, която стартира през м. април 2020 г. Тя е резултат по проект на Еразъм + Интелигентни технологии по дизайн (Smart by Design) и се основава на работата на партньорите по проекта GAIA & DEUSTO и ARIES T.

Актуално състояние

Киберсигурността се състои от инструменти, политики, насоки, управление на риска, действия, обучение и технологии, които потребителите използват за защита на своята виртуална среда.


Пробивни технологии за интелигентни градове - Ко-боти

Автор: KISMC / CSKC

Това е поредна статия от серията, която стартирахме тази година за пробивните технологии за интелигентни градове на база на проекта Smart by Design.

Колаборативните роботи (Ко-боти) са машини, които са проектирани за директно взаимодействие между тях и хората в техните работни пространства без прилагане на специални мерки за сигурност.

Те са по-леки, по-гъвкави, по-лесни за монтиране и с достъпна цена в сравнение с традиционните производствени машини.


Ефективно използване на ресурсите чрез Arista Retrofit

Като сдружение от високотехнологични компании, разработващи и внедряващи  интелигентни решения за цифровата трансформация на градовете и на бизнеса Клъстер София град на знанието предоставя платформа за публикуване на информация и експертиза на своите членове. Такава компания е АДД България, която разработва  решения за ефективно управление на ресурсите. Автор на долната публикация е Весела Малиновска - Маркетинг директор в АДД България.


Интелигентните градове и кръговата икономика

Вихра Андонова, Фондация „Евро-перспективи”

Тази статия е базирана на изследване на състоянието на кръговата икономика в контекста на визията за „Ресурсно-ефективна Европа“, проведено от Фондация „Евро-перспективи” - член на клъстера, и партньори от четири европейски региона и общини: Югозападна Финландия; Утрехт, Нидерландия; Манчестър, Великобритания; Валенсия, Испания и Марамуреш, Румъния.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image