Image

Блог публикации

QED (QualityinEducation – Качество в образованието) традиционно се провежда под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО.


Клъстер София град на знанието си е поставил за цел да подпомогне процеса на трансформация на град София, столицата на България, от класическа териториална административна единица в град на знанието.


В процеса на инициативата „Клъстер София - град на знанието” постъпиха много запитвания какво е това град на знанието и бяха изразени съмнения, че подобен проект може да представлява интерес за публичните власти и за реалния бизнес в София.


Последни новини

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image