Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове  – Интелигентни сензори

Екип на КУЗИС 

Една статия от серията за пробивни технологии за интелигентни градове, които започнахме да публикуваме през април 2020 г.

Тя е резултат от продължаващия проект на Еразъм+ Интелигентни технологии по дизайн (Smart by Design) и се основава на резултатите, произведени от партньори по проекта, ръководени от GAIA & DEUSTO и ARIES Transilvania.

Актуално състояние


Пробивни технологии за интелигентни градове - Data Analitycs

Димитър Христов

Тази статия e базирана на изследване, направено от KISMC (член на клъстера) и неговите партньори ARIES, GAIA & DEUSTO в рамките на общ проект по Еразъм+.

Актуално състояние

Data Analytics (анализ на данните) е подход, който позволява на фирмите да правят анализ на данните, които генерират по време на своята дейност, като това им позволява да правят изводи, пряко свързани с техния бизнес.


Пробивни технологии за интелигентни градове - IoT

С тази статия продължаваме поредицата за пробивните технологии за интелигентни градове, която започнахме през м. април 2020 г. Тя също е резултат от реализацията на проекта Smart by Design по Програма Еразъм+ и се основава на приноса на GAIA и DEUSTO, които са водещи по темата в проекта. Общоприето е да се твърди, че с Интернет на нещата (IoT) е направен един от най-сериозните пробиви в използването на информационни технологии.


Приложения на интелигентни градски технологии - други области

Все по-широкото използване на високи технологии за трансформация на градовете в интелигентни градове се задвижва от една страна от потребностите на самите градове и техните граждани (търсене на иновации), а от друга страна от разпространение на добрите практики на други градове (дифузия на иновации) и генерирането на нови идеи за пробивни иновации в нови области на приложение (отворени иновации).  След направеният поглед към мобилноста нека да посочим и други области на приложение на интелигентните градски технологии.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image