Image

Блог публикации

Приложения на интелигентни градски технологии - мобилност

Приложенията за интелигентни градове могат да подобрят ключовите показатели за качеството на живот с 10 до 30 процента. Броят на интелигентните градове (smart cities) бързо нараства с Интернет на нещата (IoT), което променя общинските услуги по целия свят.

Размерът на т.н. интелигентна градска индустрия се оценява на 400 милиарда долара към 2020 г. за 600 града по света. Очаква се тези градове да генерират 60% от световния БВП до 2025 г., както сочат проучванията на Института Маккинси.


Иновационен хъб MediaMotor Europe в София

Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието

В началото на 2020 г. стартира изпълнението на MediaMotorEurope, международен проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. България участва в него чрез Клъстер София град на знанието. MediaMotor Europe има за цел да привлече вниманието на европейски високо-технологични иноватори в медийната индустрия за решаване на най-важните предизвикателства и да ги подкрепя в разработване на медийни решения на бъдещето.


Креативна икономика и Проект MediaMotor Europe

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

В световната икономика и на този етап на развитие на "икономиката на знанието" бизнесът трябва да бъде креативен и иновативен. Трябва да е способен да създава съдържание, подходящо за потребителите, клиентите и партньорите, да генерира идеи, да прилага технологични и продуктови иновации, да ги споделя, използвайки не само естественото си въображение и креативност, но и постиженията на изкуствения интелект и огромния капацитет на хардуера за обработка на големи данни и IoT.


Пробивни технологии за интелигентни градове - Изкуствен интелект

Клуб за управление на знания, иновации и стратегии & партньори

Тази статия е мотивирана от междинните резултати на текущ проект по програма Еразъм+, наречен Smart technologies by Design (Smart by Design). Този международен проект се изпълнява от партньорски организации от Европа и се води от Клуб за управление на знанието, иновациите и стратегиите (КУЗИС) - българска организация за управление на иновациите, която е фокусирана върху развитието на компетенции в областта на иновациите, креативността и предприемачеството. Клубът за управление на знания, иновации и стратегии е член на нашия клъстер.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image