Image

Блог публикации

Интелигентно финансиране на интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

София се нуждае от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимо във финансовия сектор. Вниманието е насочено предимно върху интелигентните инфраструктури, интелигентните услуги и цифровата свързаност, но въпросите свързани с финансирането са все още на традиционно ниво.


Интервю с Димитър Христов пред Виа Експо

Интервю на Десислава Николова - маркетинг мениджър във Виа Експо с Димитър Христов, Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието във връзка с участието на клъстера в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“ на 16-18 април 2019 г. Инревюто е със съкращения.

Д.Николова: Г-н Христов, „София град на знанието“ ще участва за първи път в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“.Моля представете ни организацията и накратко нейните основни цели и приоритети?


Как да планираме София като интелигентен град

Димитър Христов

Градовете на бъдещето безспорно ще бъдат "интелигентни градове". Целият свят е в поход за трансформиране на класическите индустриални градове в интелигентни. Градовете се разрастват като същевременно възникват нови, проектирани според най-новите изисквания за градска среда, енергийна ефективност, екология и информационни технологии.

През 2050 г. над 80% от 10 милиардното население на земята ще живее в градове, големите градове ще стават мегаполиси, а по-малките ще стават хъбове от модернизирани, специализирани и урбанизирани структури.


Характеристики на финансовото управление на интелигентните градове според EIP-SC

На 26 ноември предстои да се проведе конференцията Knowledge & Smart Cities - Integrated Planning & Policy, която Клъстер София град на знанието организира в рамките на своята стратегия за популяризиране на тази тематика в град София. Конференцията ще бъде и домакин на дискусия (brainstorming) по Smart City Guidance Package for Integrated Planning and Implementation, която е част от Плана за действие на EIP-SCC, представен по време на Генералната Асамблея, проведена през месец юни 2018 г. в град София.


Последни новини

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image