Image

Блог публикации

Политика и практически действия за превръщане на София в интелигентен град и град на знанието

Димитър Христов - Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието

Реализирането на всяка политика на ниво град изисква сериозни знания, умения и способности от страна на лидерите и екипите им да осигуряват включване и участие на хората, за които тази политика е предназначена.


Как да планираме София като интелигентен град

Димитър Христов
Изпълнителен директор  на Клъстер София град на знанието

ПРЕАМБЮЛ
Градовете на бъдещето безспорно ще бъдат "интелигентни градове". Целият свят е в поход за трансформиране на класическите индустриални градове в интелигентни.


Интелигентно финансиране на интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

София се нуждае от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимо във финансовия сектор. Вниманието е насочено предимно върху физическите (интелигентните инфраструктури), човешките (интелигентните услуги) и цифровата свързаност, но въпросите свързани с финансирането са все още на традиционно ниво.


Интервю с Димитър Христов пред Виа Експо

Интервю на Десислава Николова - маркетинг мениджър във Виа Експо с Димитър Христов, Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието във връзка с участието на клъстера в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“ на 16-18 април 2019 г. Инревюто е със съкращения.

Д.Николова: Г-н Христов, „София град на знанието“ ще участва за първи път в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“.Моля представете ни организацията и накратко нейните основни цели и приоритети?


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image