Image

Блог публикации

Дизайн мислене за ментори

Димитър Христов - КУЗИС

Тази кратка статия е посветена на менторите по социално предприемачество, които са целева група на проекта i2Sustain, в който участва KУЗИС  - активен член на клъстера. КУЗИС заедно с европейските си партньори  е подкрепен и от клъстера и неговата международна мрежа от ментори. Отношенията между социалните предприемачи и техните ментори обикновено са динамични, лични и често емоционални. Затова и решението на един социален предприемач да си определи конкретен ментор, който да му помогне в началната фаза на развитие на бизнес идеята, представлява сериозно предизвикателство.


Професионалисти за интелигентен град - 1 част

Димитър Христов, Клъстер София град на знанието

Смятам, че привличането на таланти ще бъде един от най-важните фактори за успешото управление на интелигентните градове. Очаквам в близко време да се разрази истинска „война“ на фронтовата линия на човешките ресурси (а може би тя вече е започнала) между градовете на глобално, както и на регионално ниво. В тази война ролята на такива професионалисти като мениджъри, съветници и бизнес девелопери на проекти за интелигентни градове ще се превърне в мощно и далекобойно оръжие. Това беше и причината да стартираме проекта Skills4Cities, който вече е на половината от пътя на своята реализация.


Професионалисти за интелигентен град - 2 част

Димитър Христов

Това е втората от общо четири поредни статии на тема професионалните роли (професии), от които умните градове се нуждаят в най-голяма степен, които започнах в началото на м. ноември 2021 г. В резултат на изпълнението на Проект  Skills4Cities стигнахме до извода, че следните три професии са най-важни за превръщането на градовете в интелигентни градове:

  • Разработчик на проети за интелигентни градове
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове.

Смарт сити проекти - картографиране и предизвикателства

Димитър Христов

Тази статия отразява проучване, направено по проекта Skills4Cities, стартиран от Клъстер София град на знанието в края на 2020 г. с подкрепата на Програма Еразъм + и участието на още 4 партньори - IBS, IDEC, GAIA, ECQA, ARIES.

Статията цели да отрази работата на партньорството до момента и прави опит да обобщи няколко важни заключения, до които партньорите стигнаха по отношение на т.н. пропуски в уменията (skill gaps) на специалистите, работещи в областта интелигентните градове.


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image