Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Възможност за финансиране от ЕС за малки онлайн медии

Преди няколко дни Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения с цел подкрепа на стратегията на ЕС за справяне с дезинформацията и допълване на дейностите на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) чрез предоставяне на финансиране на специфични изследователски проекти за борба с дезинформацията.

Краен срок за подаване на предложенията е 30 ноември 2020 г.


Отворена покана 2

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

На 30 октомври 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване във втората 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Проектът се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 150 стартъпи/скейлъпи от 29 различни държави стартираха попълването на своите заявления за участие. От тях 84 фирми ги подадоха в срок за оценка.


Резултати от кандидатстването по Отворена покана 1

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по първата покана на Media Motor Europe. От подадените 86 заявления от 30 държави в акселераторската шестмесечна програма се включиха 20 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец септември 2020 г. ще бъде международна група от професионални ментори и експерти. Програмата ще се реализира от 4 иновационни хъба на медийната и креативните идустрии в България (София), Норвегия (Берген), Гърция (Солун) и Белгия (Брюксел), работещи в мрежа.  


© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image