Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Български стартъпи в MediaMotor Europe

Поканата от 17 юли 2020 г. за включване на стартъпи/скейлъпи в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe привлече 145 фирми от над 30 страни, като 86 от тях успяха да финализират и да изпратят своите формуляри за оценка. На 20 август ще стане ясно кои от тях ще получат безплатен пакет услуги в подкрепа на бизнес развитието им.

От България кандидатстваха осем перспективни стартъпи. По-долу са представени резюмета на техните технологични решения: 


Въпроси и отговори по акселераторската програма на MediaMotor Europe

След стартиране на първата акселераторска програма по Проект MediaMotor Europe се оформиха въпроси, които може да бъдат зададени от следните заинтересовани от участието си в този проект страни:

  1. Високотехнологични стартъпи / скейлъпи
  2. Организации и компании от медийната и креативната индустрии
  3. Инвеститори, заинтересовани от инвестиране във високотехнологичния сектор
  4. Ментори с опит от работа със стартъпи и скейлъпи

Приключи кандидатстването в Отворена покана 1

На 17 юли 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Както вече беше съобщено, този проект се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 145 стартъпи/скейлъпи от над 30 страни се отзоваха на поканата и стартираха попълването на своите заявления за участие.


Отворена покана 1

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image