Image

Всички новини

Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието. MediaMotorEurope (MME) ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия.


XVII международна научна конференция

На 20 - 21 март 2020 г. ще се проведе Седемнадесета международна научна конференция "ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ - БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА", която се организира от Международно висше бизнес училище https://ibsedu.bg/Клъстер София град на знанието е един от партньорите на събитието и ще вземе участие в основните дискусионни панели. Тематичните направления са: 


Среща в Столична община

На 2.03.2020 Клъстер София град на знанието заедно с АИКБ проведоха среща с г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София. Проведе се ползотворен разговор на тема как обединените бизнес, наука и университети могат да съдействат на общината да успее по дългия път на трансформиране на София в интелигентен град. 

На срещата участваха:

 • Васил Велев, Председател на УС на АИКБ,
 • Добрин Иванов, Изпълнителен директор на АИКБ,
 • Веселин Тодоров, Председател на УС на КСГЗ
 • проф. Богдан Угърчински - Зам. Председател на УС на КСГЗ
 • проф. Румен Николов - Зам. Председател на УС на КСГЗ.

Първа работна среща в Брюксел

На 24.02 и 25.02.2020 г. в гр. Брюксел се проведе първата работна среща на партньорите по проект 871552 - MediaMotorEurope - H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT-2019-2. Домакин на срещата бе водещата по този проект организация V.R.T. Innovation. По време на срещата бяха взети важни решения по управлението на проекта и по разпределението на задачите и отговорностите. Освен представителите на Клъстер София град на знанието в лицето на Р.Николов и Д.Христов на срещата участваха и представителите на партньорите:

 • De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie NV – Белгия;
 • Media City Bergen AS MCB, Норвегия;
 • Thermi Business Incubator, Солун;
 • Athens Technology Centre ATC;
 • FastTrack FT, Португалия
 • F6S, Ирландия. 

Блог публикации

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image