Всички новини

Успешно приключи международната конференция Knowledge & Smart Cities. Тя се проведе на 26.11.2018 г. в зала "Джон Атанасов" в София Тех парк. Това е втората конференция по тази тема, която Клъстер София град на знанието провежда през последните две години. За разлика от конференцията преди една година, тази  беше фокусирана върху практическите аспекти за създаване на пазар за интелигентни градове и общности, интегрирано планиране и регулативни политики. Това стана възможно посредством организиране в следобедната сесия на събитието на дискусия в четири работни ("кръгли") маси под методическото ръководство на "клъстерът за действия" Integrated Planning, Policy and Regulation към EIP-SCC.

В работата на конференцията се включиха над 180 участници - представители на бизнеса, публичните власти, консултантсктата общост и неправителствените организации. Приветствено слово пред участниците изнесе членът на Европейския парламент г-н Bas Eickhout, а Кметът на София, госпожа Йорданка Фандъкова, изнесе лекция за актуалното състояние на дейностите, в които градът участва по линия на иновационната си интелигентна специализация и цифровата си трансформация.

Видеозаписи и презентациите от събитието са достъпни тук.


Клъстер София град на знанието взе участие в Smart City Expo World Congress в Барселона 13-15 ноември 2018 г. По време на конгреса бяха произведени следните шест интересни и важни новини:

1. Град Сингапур беше нoминиран за Интелигенте град (Smart City) на 2018 г. Международното жури определи града за Смислен интелигентен град, в който се прилагат широк спектър интелигентни решения, като се започне от динамични алгоритми за маршрутизиране на обществените автобуси, онлайн портали за връзка в реално време между учители и родители и се стигне до прогнозни модели за анализ на течовете във ВиК системата на града.

2. Градовете Амстердам, Барселона и Ню Йорк създадоха съвместна Коалиция за защита на цифровите права на градовете. Тя ще насърчава и проследява напредъка за защита на цифровите права на жителите и посетителите на градовете. Ще се разработят политики, инструменти и ресурси в съответствие с Хартата за правата на човека и принципите за Интернет, създадена от Форума на ООН за управление на интернет. Коалицията прие, че човешките права, които хората имат и спазват офлайн трябва да бъдат спазвани и защитени и онлайн. Инициативата е в отговор на нарастващите случаи на комуникации, които се наблюдават, споделят и продават без съгласие и използването на социалните медии като средство за разпространение на омраза и подкопаването на демокрацията. Коалицията се обедини около пет общи принципи: 1) Всеобщ и равен достъп до интернет и цифрова грамотност; 2) Поверителност, защита на данните и сигурност; 3) Прозрачност, отчетност и недискриминация на данните, съдържанието и алгоритмите; 4) Демокрация на участието, разнообразие и включване; 5) Открити и етични стандарти за цифрова услуга.

3. По време на Конгреса бе подписана Декларация за спазване на 10 общи принципа, които да помогнат на градовете да ползват предимствата на споделената (онлайн) икономика като същевременно минимизират свързаните с нея рискове. 42 града, сред които Амстердам, Барселона, Лисабон, Мадрид, Монреал, Ню Йорк, Париж, Сао Пауло, Сеул, Сингапур, Стокхолм и Виена ще си сътрудничат в прилагането на модели и онлайн платформи, които създават нови услуги за жителите на градовете и за по-ефективно използване на ресурсите, съобразявайки се с такива въпроси като собствеността върху данните и прозрачността, трудовите права и социалната отговорност. Чрез подписването на тази декларация градовете обявиха общото си разбиране относно споделената икономика и на практика формализираха обсъжданите и съгласуваните в предишни форуми общи виждания и споразумения.

4. Националната агенция за иновации (NIA) към Министерството на науката и технологиите в Тайланд в сътрудничество с True Digital Park обяви създаването на иновационен район, разположен в квартала Punnawithi в столицата Банкок. Новият район Bangkok CyberTech има за цел да осигури широкоспектърна екосистема от стартъпи, както местни така и международни, като по този начин активно ще позиционира Тайланд като глобален център за цифрови иновации. Беше обявено, че Националната агенция възнамерява да създава такива райони и в други провинции на страната.

5. Барселона и Ню Йорк подписаха Декларация на местните власти за правото на жилище и правото на град и стартираха BCN - NYC Affordable Housing Challenge. В основата на декларацията е изграждане на сътрудничество за ускорено осигуряване на подходящи жилища на достъпни цени в двата града. Политиките и на двата града е да се осигури достъп до жилища на база на иновации, с което да се подобри социалното приобщаване, равенството, здравето и благосъстоянието на хората, както и устойчивостта. Девизът е чрез „по-бързо, по-евтино, по-чисто“ строителство да се удвои броя на жилищата през следващите години и ликвидира социалната сегрегация. Посочват се и специфичните технологии, които ще бъдат използвани за постигането на тези цели, а именно: алтернативни строителни материали, информационно моделиране, виртуална и увеличена реалност, автономни дронове, счетоводство на ресурсите и анализ на материалните потоци, 3D печат, умни устройства и мобилни решения.

6. Компанията Huawei представи Цифрова платформа за интелигентни градове. Платформата предлага решения базирани на изкуствения интелект (IA), интернет на нещата (IoT), големите данни и облаци. Тя включва общинско управление, обществена безопасност, опазване на околната среда, интелигентен транспорт, интелигентно управление, интелигентно образование и интелигентно земеделие. Според Huawei платформата е преход от традиционните информационни системи и поставя стабилна основа за интелигентно развитие на градовете. Бе обявено, че близко бъдеще, цифровата платформа ще формира интелигентна цифрова база за насърчаване на устойчивото градско развитие в световен мащаб.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.