Image

Всички новини

Чрез своя представител - Аделина Христова, Клъстер София град на знанието взе участие в Connected World в Лондон на 22-23 октомври 2019 г. Събитието бе домакин на 150 лидери в индустрията и основни лектори, както и компании като Bosch, Microsoft, Cisco, EQ-3, Devolo, EY, Infosys, Three, Ericsson, Avanade, и много други. Обсъжданите теми бяха фокусирани върху ключови технологии като Интернет на нещата (IoT), 5G и свързаност, киберсигурност, управление на данни и изкуствен интелект (AI) и теми като „Умни градове“, „Умни домове“, „Утилити и среда“, „Умна мобилност“ и др.


Клъстер София град на знанието ще вземе участие в дните на научните изследвания и иновациите, 24-26 Септември, Брюксел. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/european-research-and-innovation-days/programme.cfm?id=452). Това е първото  годишно политическо събитие на Европейската комисия, което кани всички заинтересовани страни да обсъдят и оформят бъдещия пейзаж на научните изследвания и иновациите. 


Членът на клъстера Факултетът по математика и информатика към СУ (ФМИ - СУ) , представи проекта си GATE в аулатата на СУ на 7.10.2019 г. ФМИ - СУ е член на клъстера от 2018 г. Представянето бе открито от проф. Герджиков в присъствието на г-жа Мария Габриел. Според нея с този проект ще се покаже потенциала и традициите на България в тази област както и ще се направи заявка този потенциал да се превърне в конкретни резултати и възможности. „Само ако работим заедно, можем да постигаме резултати и GATE е точно това“.


Клъстер София град на знанието ще участва в среща - дискусия между представители на европейски градове, между които София, Клуж, Париж, Амстердам, Варшава, Хамбург,  Реджио - Емилия Романа и др. , които ще обсъдят предизвикателствата в развитието на европейския град. Срещата ще се проведе на 24 - 25-ти Септември 2019 г. в Брюксел. 

От името на Клъстер София град на знанието в дискусията ще участва Заместник Председателят на УС проф. Румен Николов. 


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image