Image

Всички новини

Среща - дискусия за Клъстер София град на знанието

Управителният съвет на Клъстер София град на знанието обявява среща - дискусия, на която се канят всички членове, приятели и партньори на клъстера. Дискусията ще се проведе на 16 ноември 2017, от 16:00 до 18:00, на ул. Цар Калоян 8, ет. 4, в Центъра за обучение на адвокати.

 

Целта на срещата е да се изяснят целите и интересите на членовете на клъстера и на заинтересованите страни, да се уточни визията за развитие и да се направи по-решителен опит за изграждане на общ език за комуникация. Време е за среща, на която да се отговори на всички по-важни въпроси, свързани със създаването и бъдещето на София град на знанието. Добре осмислената информация за ползата от създаването на клъстерни организации, както и информацията за спецификата, визията и целите на Клъстер София град на знанието, ще бъде ключов фактор за успех. В дискусията ще се обсъдят и предизвикателствата и възможностите за изпълнение на проект по Програма ОПИК, по които предстои подписване на договор за съфинансиране. Управителният съвет разчита чрез дискусията да се направи равносметка за целесъобразността от вложените усилия досега и да си изясни очакванията за бъдещето. 

 По време на срещата като начало за дискусията ще бъдат представени следните кратки презентации:

  1. Визия, цели, подход и анализ на състоянието на клъстера. Реализация на проект по ОПИК - Димитър Христов
  2. Проектни направления и възможности пред клъстера и роля на вътрешно-клъстерните партньорства - проф. Румен Николов.

Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image