Image

Всички новини

Участие в EIP-SCC General Assembly

Клъстер София град на знанието взе активно участие в EIP-SCC General Assembly. Нашите представители бяха Димитър Христов - Клъстерен мениджър и проф. Румен Николов - Зам. Председател на Управителния съвет.


European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) е една от инициативите на Европейската комисия за обединяване на градовете, индустрията и гражданите с цел подобряване на градския живот чрез по-устойчиви интелигентни и интегрирани решения. Нейният организиран пазар (marketplace) подкрепя смарт сити проекти в най-малко 300 града с инвестиции до 1 милиард евро, включващи публични и частни инвеститори и банки.
Целта на асамблеята, тази година в София, бе да покаже ангажимента на инвеститорите в интелигентни градове и да подпомогне самите градовете при разработването на стратегии за привличане на инвестиции. Събитието предостави уникална възможност за обмяна на добри практики, представяне на проекти, търсене на партньори и обсъждане на иновативни идеи. В събитието взеха участие над 200 представители от общини, бизнеси и финансов сектор от европейските страни. Събитието беше планирано като катализатор за тези, които искат да допринесат за социалната и икономическата устойчивост на градовете. Специално на нас то ни даде шанса да представим София град на знанието като една платформа за сътрудничество и обект за инвестиране и привличане на европейски партньорства.

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image