Image

Всички новини

Среща по време на Форума 16+1

В последния ден на Седмата годишна среща на високо равнище "Централна и Източна Европа - Китай", позната като "16 + 1", която се проведе в София на 6 и 7 юли, Клъстер София град на знанието беше посетен от г-н Стенли Уей, Управляващ директор и Иан Ианг - директор на международното сътрудничество на базираната в Шанхай компания "Oneness International Group Limited". Компанията представлява интересите на инвеститори и управители на фондове от високо ниво от Хонконг и емирство Абу Даби. Преди това гостите от Китай и представителите на клъстера проф. Д-р Румен Николов – Зам. Председател на Управителния съвет и Димитър Христов - Изпълнителен директор

бяха поканени на среща от проф. Д-р К. Костадинов, специален съветник на Министъра на науката и образованието.

Всички участници в двете последователни срещи изразиха задоволство от проведените дискусии. Гостите бяха впечатлени от концепцията за град на знанието и инициативите на клъстера за интелигентни градове и изразиха убежденията си, че съществува възможност за силна синергия от съвместна работа. По време на срещата г-н Стенли Уей заяви, че те вярват в три ключови ценности, които са база за устойчив икономически растеж.

  • Индустриална интеграция - оптимизиране на индустриалните ресурси, задвижвани от иновациите, за ускоряване на растежа и развитието на регионалната икономика;
  • Урбанизъм - интегриране на същността на китайските и западните култури в съчетание с иновациите за оптимизиране на устойчивостта на градските екосистеми;
  • Финансова иновация - прехвърляне на напреднал финансов опит и капиталови ресурси от света, адаптиране към местната икономика, създаване на взаимноизгодни сътрудничества.

Г-н Стенли Уей отбеляза: "Нашите визии и ценности са в съответствие със Седмата среща на върховните ръководители на страните от ЦИЕ и Китай, ние вярваме, че заедно задълбочаваме откритото и прагматично сътрудничество за приобщаващо благоденствие". И двете страни се съгласиха с концепцията на г-н Уей, че въпреки че българската икономика е малка, България би могла да създаде подходящ източен център за сътрудничество с Китай в тази част на Европа и в Европа като цяло.

Димитър Христов също така подчерта, "Аз лично вярвам, че в България има сериозен пазар за интелигентни технологии, иновационни пространства и инфраструктура, което ще ускори процеса на трансформация на страната и главно София в икономика на знанието. В основата на това са образованието, науката и културата и това е причината за създаването на Клъстер София град на знанието. Винаги съм вярвал, че инфраструктурните инвестиции са най-успешни там, където живеят интелигентни хора, защото създават климат за привличане на таланти, увеличават регионалния потенциал за генериране на иновации и в резултат на това създават нови потребности, които трябва да бъдат задоволени с все повече инвестиции " .

Участниците в срещата бяха също впечатлени от изявлението на г-н Уей, че България и Китай са все още са слабо развити страни и трябва да наваксат да достигнат Запада. Поставянето на двете страни в една група е доказателство за системното мислене на новото поколение бизнес лидери в Китай. Да, растежът и особено интелигентният растеж е това, което трябва да бъде целта и за двете страни, въпреки че прогнозите показват, че Китай ще се превърне в най-голямата в света икономика след няколко години. Но нито мащабът на икономиката, нито блясъкът на финансовите мегаполиси, като Хонконг или Шанхай, са най-важните показатели за растежа. „По-важното в тази връзка е“, допълни проф. Д-р Костадинов, „качеството на живот на всеки гражданин в нашите страни и това може да бъде постигнато само въз основа на интелигентен растеж".

Българските участници бяха изненадани от факта, че г-н Уей и г-н Ян осъзнават трудностите на България в преходния период и за това, че нито размерът на човешките ресурси, нито природните ресурси на България са били благоприятни за един по-бърз процес. Модернизацията е в ход, но обикновено промените в старите общества са по-бавни и по-скъпи. Изграждането на нови и съвременни икономики въз основа на най-новите технологии е по-лесно отколкото промени по класическия начин, казаха те.

В края на срещата българските участници предадоха на гостите проект за Меморандум за разбирателство и двете страни се договориха да го разгледат и подпишат през следващите месеци.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image