Image

Всички новини

Конференцията Knowledge & Smart Cities е вече анонсирана в EU Clusters Weeks

Клъстер София град на знанието анонсира своята конференция Knowledge & Smart Cities - Integrated Planning & Policy regulations като част от "Европейската седмица на клъстерите 2018-2019", подкрепена от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). 

Конференцията ще се проведе на 26 ноември 2018 г. в Sofia Tech Park.

Първото издание на Клъстерни седмици на Европейския съюз 2018-2019 бе стартирано наскоро от Европейската комисия. Това е инициатива и кампания за популяризиране на националните, регионалните и местните клъстерни събития, които ще се провеждат в периода от 20 ноември 2018 г. до 30 април 2019 г. Клъстерните седмици целят увеличаване на европейското участие в клъстерни събития и повишаване на осведомеността относно ролята на клъстерите и постигнатите от тях резултати в подкрепа на растежа на МСП, индустриалната трансформация и регионалното икономическо развитие. Те са възможност за всички заинтересовани страни да открият и да се присъединят към интересни събития в цяла Европа и да се срещнат със своите партньори.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image