Image

Всички новини

Участие в събитие EU-Taiwan Cluster Matchmaking

Клъстер София град на знанието (КСГЗ ) взе участие в поредната клъстерна среща на ЕС с Тайван, която се проведе на 6-8 март 2019 г. в гр. Лион (Франция). КСГЗ и КАСТРА бяха единствените български участници в тази важна среща, организирана от Европейската платформа за сътрудничество на клъстерите (ECCP). Нашата клъстерна организация бе представена от члена на Консултативния съвет Димитър Филипов, чиято организация е активен член на клъстера.

Срещата между клъстерите от ЕС и Тайван тази година беше организирана в контекста на изложението GLOBAL INDUSTRIE. Общата й цел беше да насърчи сътрудничеството между европейските и тайванските клъстери в полза на техните членове, най-вече малките и средни предприятия.

Организацията бе осъществена в сътрудничество с Тайванското бюро за външна търговия (BoFT) - Министерство на икономиката (MOEA), Китайската национална федерация на индустриите (CNFI), Оверн-Рона-Алпи (EEN Auvergne-Rhône-Alpes) - Франция) и Съвета за развитие на външната търговия на Тайван (TAITRA, EEN).

В събитието се включиха общо 35 клъстера - 23 от Европа и 12 от Тайван. Делегации се представиха в следните области: производствени технологии и оборудване; машиностроене и металообработване; интелигентна индустрия и свързана фабрика: коботика, разширена реалност, предсказуема поддръжка, дигитализация на продукцията. Делегациите бяха представени и от редица секторни клъстери - космическа промишленост, козметика, енергетика, хранително-вкусова промишленост, текстил и транспорт и мобилност.

По време на 3-дневното събитие делегатите имаха възможност да участват в следните дейности:

  • Семинар на тема сътрудничество между ЕС и Тайван;
  • Срещи между представители на клъстери от ЕС и Тайван и срещи на представители на клъстери с бизнеса (над 90 срещи);
  • Посещение на изложението GLOBAL INDUSTRIE;
  • Посещение на INSA Лион.

Освен участие в повечето дейности, Димитър проведе редица персонални срещи с европейски и тайвански колеги и успя да проучи интересни клъстерни политики и добри практики от управлението на клъстерите в различни страни. Един от резултатите от неговото участие е меморандума за разбирателство, който предстои да бъде подписан след няколко дни между Клъстер София град на знанието и научен клъстер от гр. Тайпе. По-подробна информация за събитието и разсъждения върху последващите действия от страна на клъстера, включително и подписването на меморандума, ще бъдат публикувани в нашия блог през следващите дни.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image