Image

Всички новини

Успешно участие в 7-то изложение за Интелигентни градове

Успешно участие в 7-то изложение за Интелигентни градове

Успешно приключи участието на Клъстер София град на знанието в 7-то изложение с конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което се проведе в периода 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център, София. Част от членовете на клъстера представиха пред гражданите и гостите на град София специализирано изложбено пространство под общия бранд Sofia Smart City Marketplace.

Пространството беше организирано в три зони - демонстрация на това как  в триъгълника на знанието се създават интелигентни градове: 

  • Образование за интелигентен град;
  • Наука за интелигентен град;
  • Технологии за интелигентен град.

Над 3 000 души от посетителите на изложението имаха възможност да се запознаят с част от научните, технологичните, образователните и бизнес възможностите в областта на интелигентните градове на следните организации: Телелинк, Давид Холдинг, АДД България, Ий Кей Джей България Кънсълтантс Енджиниърс, РИСК Електроник, Диплейс, СИЕЛА Норма, УНИБИТ, Институт по електроника към БАН, Институт по космически изследвания и технологии към БАН, Институт за технологии и развитие, ХИРОН Иновационен мениджмънт, Клуб по управление на знания, иновации и стратегии, Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, Фондация Европерспективи. 

На 17 април, по време на самото изложение се проведе и паралелна конференция Sofia Smart City Marketplace, в която със силни доклади се изявиха представители на всички участващи в  изложението организации - членове на клъстера. Специални гости на  тази конференция бяха представители на институции и организации, с които клъстерът си е изградил или си изгражда силно партньорство: 

За участие в конференцията се регистрираха над 150 представители на бизнеса, науката и образованието.

Изложението и конференцията бяха организирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието".


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image