Image

Всички новини

Клъстерът ще бъде партньор в проект по Хоризонт 2020

Клъстерът ще бъде партньор в проект по Хоризонт 2020

Клъстер София град на знанието ще участва в проект MediaMotorEurope по Хоризонт 2020, който ще стартира на 1 януари 2020 г. и ще приключи на 31.01.2022 г. Проектът ще стимулира разработването на решения за медийната индустрия, необходими за справяне с такива предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използването на данни.

Целта е да се подпомогне група европейски високо-технологични иновативни компании в разработката и внедряването на медийни решения на бъдещето.

Ще бъдат обедини предприятия от 4 различни екосистеми в 4 различни държави в Европа и ще бъдат създадени два специализирани хъба за медии и два силни центъра за иновации. Заедно с европейски мрежи от инвеститори и стартиращи фирми, проектът ще съдейства на избрана група от 60 високо-технологични стартъпи и развиващи се предприятия да получат достъп до ресурси и до потенциални клиенти (заложени са общо над 180 клиента) като по този начин ще се позиционират успешно на медийния пазар. По проекта ще се разработи специализирана менторска програма (акселератор), по която на избраните компании ще се осигури интензивна подкрепа и обучение в продължение на 6 месеца. Предвижда се и провеждане на най-малко 8 специализирани работилници.

Стойността на проекта е 1 952 262 евро и ще бъде изпълнен от следните 7 партньорски организации от 6 европейски държави: 1. De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv VRT Белгия – водеща организация; 2. Media City Bergen AS MCB, Норвегия; 3. Thermi Business Incubator Thermi, Гърция; 4. Athens Technology Centre ATC, Гърция; 5. Cluster Sofia Knowledge City CSKC, България; 6. FastTrack FT, Португалия; 7. F6S, Ирландия, които ще разработят карта на възможностите  за развитие на фирмите от тази индустрия и платформа за технологично сътрудничество.

Участието на клъстера в този проект ще бъде важен принос за град София и ще допринесе за ускоряване на развитието на иновационната екосистема на знанието в града и по-конкретно на медийната индустрия.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image