Image

Всички новини

Клъстер София град на знанието ще участва в среща за бъдещето на европейските градове

Клъстер София град на знанието ще участва в среща за бъдещето на европейските градове

Клъстер София град на знанието ще участва в среща - дискусия между представители на европейски градове, между които София, Клуж, Париж, Амстердам, Варшава, Хамбург,  Реджио - Емилия Романа и др. , които ще обсъдят предизвикателствата в развитието на европейския град. Срещата ще се проведе на 24 - 25-ти Септември 2019 г. в Брюксел.  От името на Клъстер София град на знанието в дискусията ще участва Заместник Председателят на УС проф. Румен Николов. 

Срещата е част от инициативата City Science Initiative , която предоставя възможност за градовете, градските мрежи, експертите и службите на Европейската комисия да засилят сътрудничеството си и връзката между науката и политиката. През 2020 г. групата по тази инициатива ще работи върху възможността чрез научни изследвания и иновации и с помощта на финансиране по Хоризонт Европа да бъдат постигнати целите на ООН за устойчиво развитие и по-специално превръщане на европейският град в приобщаващо, сигурно и устойчиво място за живот. 

Отправна точка в дискусията ще бъде доклада за бъдещите градове (виж Future Cities), изготвен от експертна група на най-високо ниво за иновативните градове. Докладът е инициатива на Съвместния изследователски център (JRC), Службата за наука и знания на Европейската комисия (ЕО) и е подкрепен от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Комисията (DG REGIO). Той е фокусиран върху необходимоста от фундаментално преосмисляне на структурата и функционирането на настоящата икономическа система, каквото е града и търсенето на друг модел на растеж, гарантиращ осъществяване на четвъртата индустриална революция по човешки начин чрез добре проектирана и реализирана дигитализация.  Основни моменти и контатации по отношение на този доклад ще бъдат представени от специалния гост на срещата Чарлз Ландри - Председател на експертната група.

На срещата ще се обсъдят и очакванията за новата Програма за научни изследвания на Комисията и Програма „Хоризонт Европа“ от гледна точка на науката за града. 

 

 

 

 


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image