Image

Всички новини

Участие в дните на научните изследвания и иновациите в Брюксел

Участие в дните на научните изследвания и иновациите в Брюксел

Клъстер София град на знанието ще вземе участие в дните на научните изследвания и иновациите, 24-26 Септември, Брюксел. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/european-research-and-innovation-days/programme.cfm?id=452)

Това е първото  годишно политическо събитие на Европейската комисия, което кани всички заинтересовани страни да обсъдят и оформят бъдещия пейзаж на научните изследвания и иновациите. 

Една от важните цели на събитието е ангажирането на заинтересованите страни за съвместно създаване и изграждане на стратегическите приоритети за първите 4 години от прилагането на  бъдещата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Събитието е фокусирано върху финансирането на научноизследователски и иновационни решения за следващия голям преход на икономиката, на обществото и планетата за определяне на посоката и насърчаване на иновациите. Заинтересованите страни ще се срещнат и ще зададат стратегическите приоритети на Европейската комисия за инвестиране в научни изследвания и иновации. Събитието цели да мобилизира гражданите на ЕС и да покаже важността на научните изследвания и иновациите, необходими за справяне с предизвикателствата пред обществото. Включено е и изложение на най-добрите европейски изследвания и иновации.


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image