Image

Всички новини

Представен е проекта GATE

Представен е проекта GATE

Членът на клъстера Факултетът по математика и информатика към СУ (ФМИ - СУ) , представи проекта си GATE в аулатата на СУ на 7.10.2019 г. ФМИ - СУ е член на клъстера от 2018 г. Представянето бе открито от проф. Герджиков в присъствието на г-жа Мария Габриел. Според нея с този проект ще се покаже потенциала и традициите на България в тази област както и ще се направи заявка този потенциал да се превърне в конкретни резултати и възможности.

„Само ако работим заедно, можем да постигаме резултати и GATE е точно това“. Проф. дфн Анастас Герджиков подари компас, за да може новият център да намери правилната посока и най-добрия път към прилагането на изкуствения интелект и големите данни в полза на икономиката и обществото.

Какво е GATE?

GATE e проект за „Големи данни за интелигентно общество“. Той ще получи 7-годишно финансиране от Европейската комисия по програма Horizon 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming Phase 2 и ще бъде съфинансиран и от страна на българското правителство, както и от индустрията. Общото финансиране ще бъде 30 млн. в т.ч. 50% от ЕС. Този голям стратегически проект е класиран за финансиране в сериозна конкуренция с над 200 други проекта от цяла Европа и е един от общо 14-те проекта, които успяха. 

Инициатор и координираща организация по проекта е ФМИ - СУ, а проф. Силвия Илиева, която представлява факултета и университета в Общото събрание на клъстера е негов главен координатор. Реализацията на проекта е започнала, а изграденият Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект, който е създаден с постановление на Министерския съвет стартира в началото на 2019 г. Проектът ще задълбочи и засили изследователския капацитет на Софийския университет и ще донесе много допълнителни ползи за икономиката и обществото.

Партньори по проекта са:

  1. ФМИ-Софийски университет Климент Охридски  - координатор
  2. Университет Чалмърс, Швеция
  3. Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция

Това е единствен подобен център в Източна Европа, който ще бъде свързващото звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа и ще играе стратегическа роля за разширяване на тази мрежа и за разпространение на най-добрите практики и иновативни модели не само на национално и регионално, но и на европейско равнище. Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. 

Научните изследвания в GATE са фокусирани в четири направления със съществена социална значимост – бъдещи градове, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване. Това са и направленията, които са сред приоритетите на Клъстер София град на знанието.

Създавания по проекта център включва три модерни технологични лаборатории, първата от които е заложени и в нашата клъстерна стратегия:

  1. моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab),
  2. интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab)
  3. виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab).

Лабораториите ще са в центъра на жизнена екосистема, в която иновативни идеи ще бъдат генерирани, развити в проекти и популяризирани в ефективно сътрудничество с правителството, индустрията, академията и обществените организации. Чрез мултидисциплинарни образователни програми на европейско и световно ниво GATE ще обучи отлични изследователи и професионалисти в областта на изкуствения интелект и големите данни. Образователна лаборатория ще подпомогне прилагането на нови методи за персонализирано и интерактивно обучение.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image