Image

Всички новини

Старт на проект по Хоризонт 2020

Старт на проект по Хоризонт 2020

Клъстер София град на знанието подписа договор за реализация на проект MediaMotorEurope (MME), финансиран по Хоризонт 2020 - H2020-ICT-2019-2 в консорциум с европейски партньори. Стойността на проекта е 1,952 млн. евро, а изпълнението му ще стартира от 1 януари 2020 г. и ще продължи до 31.01.2022 г.

MME ще стимулира разработването на решения за медийната индустрия, необходими за справяне с такива предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използването на данни.

Ще бъде подпомогната група европейски високо-технологични иновативни компании в разработката и внедряването на "медийни решения на бъдещето". За целта ще бъдат създадени 4 хъба - два специализирани медийни и два центъра за иновации. Заедно с европейски мрежи от инвеститори и стартиращи фирми на специално избрана група от 60 високо-технологични стартъпи и развиващи се предприятия ще се осигури достъп до ресурси и потенциални клиенти с цел да се позиционират успешно на медийния пазар.

По проекта ще се разработи специализирана 6 месечна менторска програма (акселератор) за интензивна подкрепа и обучение на избраните фирми в продължение на 6 месеца. Програмата ще се проведе на 3 пъти като до края на шестмесечния период на всяка от избраните фирми ще се осигурят най-малко по 3 перспективни клиенти или общо по проекта 180 клиента. MME ще бъде домакин и ще участва в поредица от събития, за да осигури видимост и да разпространи иновативните решения на участниците в тази програма, създавайки повече възможности за внедряването на тези иновации на европейския пазар.

Водещ партньор е медийната компания De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv VRT Белгия, а в консорциума освен Клъстер София град на знанието участват още Media City Bergen AS MCB, Норвегия, Thermi Business Incubator  Гърция, Athens Technology Centre ATC, Гърция, FastTrack FT, Португалия, F6S, Ирландия. Очакваните резултати са създаване на карта на възможностите за медийната бизнес екосистема и валидирана платформа за тясно технологично сътрудничество в тази индустрия. Заложените показатели, които трябва да бъдат постигнати са следните:

  • 4 иновативни и медийни MediaMotorEurope хъба в 4 държави – България, Гърция, Норвегия и Белгия;
  • Най-малко 8 иновационни работилници (по два на хъб);
  • Най-малко 250 разгледани апликации на стартъпи и развиващи се предприятия за включване в менторската програма на MediaMotorEurope ;
  • Най-малко 60 селектирани стартъпи и развиващи се предприятия и включени в менторската програма MediaMotorEurope;
  • Най-малко 180 клиенти от различни европейски държави за участниците в програма MediaMotorEurop

По проекта Клъстер София град на знанието ще създаде иновационен хъб (Sofia Knowledge City Hub) и освен това ще извърши следното:

  • Картографиране, сравнителен анализ и откриване на иновации с потенциал в България и региона (Югоизточна Европа, Централна и Източна Европа), включване на заинтересовани страни в лицето на индустрията, правителството, академичните среди, съвместна дейност за изграждане на иновативната екосистема, взаимодействие по линия на ЕСИФ с проекти и участници, оформящи трансгранични мрежи и дейности, създаване на мостове към участниците и екосистемата на Start-up Europe и др.
  • Анализ на предизвикателствата, проблемите, възможностите и свързването на технологиите в България и региона (ЮИЕ, Централна и Източна Европа), създаване на Media Living Lab, възприемане на подхода Sandbox, съвместни дейности с други стартъп и скейлъп програми; приемане и насърчаване на модел на отворени стандарти и оперативна съвместимост между различни медийни иновационни решения; и т.н.
  • Наставничество, тестване, валидиране и финансиране, набиране на персонал и участие в разработването и предоставянето както на общи услуги за мрежата, така и на специфични услуги за България и региона (ЮИЕ, ЦИЕ)
  • Експозиция на стартиращите фирми на международната сцена и инвеститорите. Подкрепа на стартиращите фирми в България и региона (ЮИЕ, Централна и Източна Европа), за да станат международно видими и привлекателни за Венчър капитал фондовете.

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image