Image

Всички новини

Първа работна среща в Брюксел

Първа работна среща в Брюксел

На 24.02 и 25.02.2020 г. в гр. Брюксел се проведе първата работна среща на партньорите по проект 871552 - MediaMotorEurope - H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT-2019-2. Домакин на срещата бе водещата по този проект организация V.R.T. Innovation

По време на срещата бяха взети важни решения по управлението на проекта и по разпределението на задачите и отговорностите. 

Освен представителите на Клъстер София град на знанието на срещата участваха  представители на останалите партньори:

  •  De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie NV – Белгия;
  • Media City Bergen AS MCB, Норвегия;
  • Thermi Business Incubator, Солун;
  • Athens Technology Centre ATC;
  • FastTrack FT, Португалия
  • F6S, Ирландия. 

Основен акцент бе поставен върху закъснелия старт на проекта и необходимостта да се ускори подготовката. В процес на реализация е вече общата платформа за комуникация и управление на проекта, подготовката на шаблоните за картографиране и стартиране на сравнителния анализ на областите за високи технологии в медийната индустрия и начина за описание на екосистемата на този проект в отделните страни. Бяха представени всички работни пакети на проекта и се изясниха такива важни елементи по маркетиране на проекта като посланието му към целевите групи и неговото брандиране. През април предстои да стартира процедурата за набиране на стартиращи и развиващи се предприятия, желаещи да се запишат в акселератора на Иновационните хъбове в София, Атина/Солун, Берген и Брюксел. В тази връзка по време на срещата започна съгласуване на процеса за набиране на подходящи ментори.

Като цяло срещата допринесе за изясняване на редица въпроси свързани с условията на Програма Хоризонт 2020 и предложения модел за изпълнение на проекта, което се ръководи от V.R.T. Innovation. Клъстерът ще използва този проект не само за придобиване на сериозен опит в привличането на европейски средства за инициативата ни - София интелигентен град, но и ще насочи ресурса по проекта към създаването на Sofia Knowledge City Hub, което е заложено в плана на клъстера още от началото на неговото създаване.


Блог публикации

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image