Image

Всички новини

XVII международна научна конференция

XVII международна научна конференция

На 20 - 21 март 2020 г. ще се проведе Седемнадесета международна научна конференция "ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ - БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА", която се организира от Международно висше бизнес училище https://ibsedu.bg/.  Клъстер София град на знанието е един от партньорите на събитието и ще вземе участие в основните дискусионни панели. Тематичните направления са: 

  • Цифрова трансформация на бизнеса;
  • Цифрова трансформация на образованието
  • Цифрова трансформация на научноизследователската дейност
  • Млади учени. 

Конференцията е част от поредица събития в контекста на Европейското пространство за висше образование, заедно с Третата международна Еразъм+ седмица, която МВБУ организира в дните 16-20 март 2020 г., и научната сесия за студенти, докторанти и млади научни работници, която ще се състои на 19 март 2020 г.

За контакти и допълнителна информация: https://ibsedu.bg/bg/page/20-conference

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image