Image

Всички новини

Среща в Столична община

Среща в Столична община

На 2.03.2020 Клъстер София град на знанието заедно с АИКБ проведоха среща с г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София. Проведе се ползотворен разговор на тема как обединените бизнес, наука и университети могат да съдействат на общината да успее по дългия път на трансформиране на София в интелигентен град. 

На срещата участваха:

  • Васил Велев, Председател на УС на АИКБ,
  • Добрин Иванов, Изпълнителен директор на АИКБ,
  • Веселин Тодоров, Председател на УС на КСГЗ
  • проф. Богдан Угърчински - Зам. Председател на УС на КСГЗ
  • проф. Румен Николов - Зам. Председател на УС на КСГЗ.

Г-н Данаилов запозна представителите на двете бизнес организации с плановете и конкретните инициативи на общината за дигитална трансформация на София в интелигентен град, например: предоставяне на електронни услуги, активно предоставяне на отворени административни данни, подкрепа на конкретни иновативни проекти, консолидиране на усилията на различни организации, които работят по различни проекти и инициативи за интелигентен град.

Специално внимание бе отделено на възможностите, които предоставя Програма Хоризонт 2020, както и на предстоящият й наследник - Програма Хоризонт Европа.

Изразено бе желание и готовност от страна на общината да се включва и да поощрява участието на различни организации в тези програми, особено когато проектите им са свързани с цифровата инфраструктура и интелигентните решения за града.

Г-н Данаилов сподели и възможността да се създаде специализиран Борд за координация на дейностите за превръщане на София в интелигентен град, който да включва представители на бизнеса и на академичните среди. Тази негова нагласа съответства на инициативата на КСГЗ от 2019 г. за създаване Борд - София Интелигентен град, чрез който да се консолидира сътрудничеството между основните заинтересовани от този процес страни.

Всички участници в срещата се обединиха около становището, заложено във Визия за София и в Стратегия за цифрова трансформация, че успешната реализация на процеса на трансформация зависи от прозрачността, отвореността, тясното сътрудничество на общината с другите заинтересовани страни и от широкото участие на гражданите.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image