Image

Всички новини

Стартира проектът MediaMotorEurope!

Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието.

За реализация му към клъстера е сформиран екип.

MediaMotorEurope (MME) ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия. За целта в България, Гърция, Белгия и Норвегия ще бъдат създадени четири иновационни хъба. В България ще функционира Sofia Knowledge City Innovation Hub, където за тясно сътрудничество ще бъдат привлечени водещи играчи от екосистемата на медийната индустрия в т.ч. медийни компании, университети, развойни организации, стартиращи предприятия, високо-технологични компании, бизнес акселератори и инкубатори, технологични експерти, бизнес ментори и консултанти. Ще бъдат поканени за да получат съдействие български технологични и иновативни компании, които разполагат със сериозен развоен и пазарен потенциал. В какво ще се състои това съдействиe.

  • Техническа помощ - осигуряване на достъп до широка международна мрежа от висококвалифицирани ментори, консултанти и експерти с богат опит и възможности в областта на медийната индустрия, високите технологии, бизнес развитието и прилагането на пазарни и финансови модели;
  • Международен пазар - осигуряване на фокусиран достъп до международния технологичен пазар на медийната и свързаните с нея индустрии и до перспективни нови клиенти за услуги, технологии и продукти;
  • Акселератор - осигуряване на достъп до 6 месечен специализиран акселератор за интензивна менторска подкрепа и специализирано обучение.
  •  Инвеститори - осигуряване на достъп до европейска мрежа инвеститори и съдействие за привличане на инвестиции за технологично развитие и пазарен растеж.

Блог публикации

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image