Image

Всички новини

Възможност за IoT стартъпи - Тайван

Възможност за IoT стартъпи - Тайван

TAcc+ International Program търси за акселераторската си програма за 2021 г. десет стартъпа, които се интересуват от излизане на пазара в Азия. 

В рамките на един месец стартиращите компании ще могат да се свържат с тайвански предприятия, да получат достъп до екосистемата на веригата за доставки, мрежата от стартъпи, инвеститори и акселератори, за да излязат със стратегия за азиатския пазар. Предизвикателствата пред стартъпите са седем: AIoT решения за интелигентен град; IIoT решения за интелигентно производство; Решения за батерии за EV (електрически превозни средства); Приложение на AI във видео и изображения; Хардуерни решения за 5G и AI;

AI решения за диагностика и оценка на лекарства и Други - Лично здравеопазване, медицински изделия и усъвършенствани медицински/здравни материали.

Стимули на програмата

Услуги за стартъпите

  • Азиатски пазарен анализ и стратегия
  • Включване в мрежата на стартъпите
  • Уччастие в Изложението InnoVEX (Иновационния хъб на Азия)
  • Свързване със стратегически партньори, инвеститори и потенциални клиенти
  • Корпоративно-иновационна обиколка и бизнес връзки
  • Връзки в екосистемата на веригата на доставки

Субсидия за стартъпите

  • 1 билет до Тайван за всеки екип
  • 1 месец безплатно настаняване в @Startup Terrace
  • 1 месец безплатен достъп до споделеното работно пространство  @TAcc+ Linkou

График на програмата

 

 
co funded cosme vert en ...

Този проект е финансиран от програмата COSME на Европейския съюз, проект № COS-CLUSINT-2019-3-01-951206.
Съдържанието на тази публикация представлява само възгледите на авторите и е единствено тяхна отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и/или EASME или друг орган на ЕС. ЕК и Агенцията не поемат никаква отговорност за използването на информацията, която тя съдържа.

   

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image