Image

Всички новини

Победители в Towards Green Transition Facility

Победители в Towards Green Transition Facility

Клъстер София град на знанието е един избраните общо 25 европейски клъстера, които са включени в инициативата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP) „Towards Green Transition Facility“. Тази инициатива на ECCP, която е финансирана от Европейската комисия, ще даде възможност на регистрираните в платформата на ECCP клъстери, да популяризират сред своите членове уменията за осъществяване на т.н. зелена трансформация. Това може да се осъществи чрез получаване на техническа помощ от висококвалифицирани специалисти. 

Поканата за участие бе отворена през м. февруари и приключи на 5 март, а победителите вече са избрани. Техническата помощ ще включва както индивидуално обучение, обяснения и интерпретации на основните документи, така и провеждане на преки консултации и провеждане на семинари и уебинари. 

По-долу са изброени всички клъстери, избрани да получат тази техническа помощ за реализация на техните зелени инициативи:

 1. Cluster AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, Portugal
 2. TECES, Slovenian Energy Cluster, Slovenia
 3. Venetian Cluster, Italy
 4. AEI Tèxtils, in consortium with ATEVAL, CS-POINTEX, The Portuguese Textile Cluster (CITEVE) and TECHTERA, Portugal
 5. Cluster Energy Technology Berlin-Brandenburg, Germany
 6. Cluster Lombady Green Chemistry Association-LGCA, Italy
 7. Balears.t - Clúster d’Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears, Spain
 8. Materalia and CMAV (Advanced Materials Clusters), France and Spain
 9. DITECFER District for Rail Technologies, High Speed, Networks' Safety & Security, Italy
 10. Rete di Imprese Luce in Veneto, Italy
 11. Asociación Cluster Alimentario de Galicia (Clusaga), Spain
 12. Green Synergy Cluster, Bulgaria
 13. Maritime Technology Cluster FVG – mareFVG and Liguria Cluster for Marine Technologies – DLTM, Italy
 14. Cleantech Cluster Lithuania, Lithuania
 15. Wood Industry Cluster, Slovenia
 16. AQUIMER, France
 17. Cluster Sofia Knowledge City, Bulgaria
 18. Renewable Energy Sources Cluster/RES Cluster, Bulgaria
 19. Associació Catalana Clúster de la Indústria de l’Esport, Spain
 20. Asociación IdiA, Spain
 21. Plastiwin, Belgium
 22. JIC, Czech Republic
 23. Strategische Partnerschaft Sensorik e.V., Germany
 24. CONFAPI SARDEGNA-Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Sardegna, Italy
 25. Foundation for Lubelskie Development / Co-ordinator of Lublin Eco-Energy Cluster, Poland

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image