Image

Всички новини

Фестивал за стартъпи в Хонконг - StartMeUp

Фестивал за стартъпи в Хонконг - StartMeUp

Предстои един от най-интересните фестивали в азиатската стартъп екосистема - Фестивалът Start Me Up. Организира се от нашия партньор - Invest Hong Kong, който е подкрепен от множество големи организации.

Това едноседмично събитие обхваща всички теми, свързани с предприемаческата екосистема в Хонконг.

Предлагат се разнообразни възможности бизнесът от Европа да си сътрудни с азиатските стартиращи фирми, както и много други идеи , които Хонконг предлага като врата към Азия.

На този фестивал ще се срещнете с бизнес историите на най-добрите стартъпи, ще чуете интересни разговори с технологични иноватори, водещи лектори и визионери, ще посетите виртуално изложби и ще присъствате на срещи с инвеститори. Запишете се за участие през  този линк: www.startmeup.hk/startmeuphk-festival-2021/.

По-долу е представен графика на отделните събития включени във фестивала: 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image