Image

Всички новини

Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 25 юни 2021 г.

Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 25 юни 2021 г.

Управителния съвет (УС) на сдружение „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе  на 25.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружение КСГЗ за 2020 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение КСГЗ за 2020 г.
  3. Приемане на план и бюджет на сдружение КСГЗ за 2021 г.
  4. Приемане на промени в Устава на сдружение КСГЗ.
  5. Избор на нов Управителен съвет на сдружение КСГЗ.
  6. Избор на Контролен съвет на сдружение КСГЗ.

При липса на кворум, на основание на чл.23 от Устава на сдружението, Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове. В случай, че представителят на организацията е възпрепятстван/а, за участие може да бъде упълномощено друго лице. Предложения за членове на Управителен съвет и на Контролния съвет може да бъдат изпращани писмено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., включително и в деня до часа на провеждане на Общото събрание или да предложите устно по време на самото Общо събрание. Към предложенията си моля, прилагайте кратки професионални справки на кандидатите.
Всички документи свързани с дневния ред на Общото събрание са достъпни на място в офиса на сдружението или могат да бъдат изпратени по поща или електронна поща при поискване.

Копие на поканата е достъпно ТУК:

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image