Image

Всички новини

Скръбна вест! Напусна ни скъпата колежка Марионела Симова

Скръбна вест! Напусна ни скъпата колежка Марионела Симова

С дълбоко прискърбие Управителният съвет и Контролният съвет на Клъстер София град на знанието уведомяват членовете на клъстера, партньорите и всички приятели и съмишленици, че след кратко боледуване ни напусна Марионела Симова - член на оперативното звено на клъстера, уважаван колега, клъстерен координатор и администратор на нашето сдружение. С голяма всеотдайност и високо ниво на професионализъм Марионела се включи в създаването и организационното изграждане на клъстера от края на 2016 г.

Като представител на една от организациите, инициатори на клъстера, Марионела се включи с въодушевление в полагане основите на тази форма на партньорство между бизнеса, науката и образованието. Неоценим е приносът й в създаване на организационен капацитет на клъстера и в управление на проектите, някои от които сдружението успешно изпълни и други, които все още са в изпълнение.

Тя вярваше в мисията на нашата организация и безрезервно отдаваше своя, най-често доброволен труд за постигане на нейните цели.

Ще остане завинаги в сърцата ни!

Поклон пред паметта й!


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image