Image

Всички новини

Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021

Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021

ПОКАНА

От името на нашите партньори от Съвет по инвестиции към БТПП каним членовете на клъстера и всички наши партньорски организации да посетят и участват в международната конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”, която ще се проведе на 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан. Конференцята се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП.

Какво се очаква по време на това събитие?

В програмата е предвидено водещи финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори да представят своите продукти, които са пряко насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия. Ще бъде осигурен директен контакт на представителите на бизнеса в рамките на контактна борса с двустранни срещи с финансиращите институции и ще бъдат предоставени конкретни възможности за финансиране и инвестиране, съобразени с текущите им нужди.

Ще участват също и представители на двустранните търговско-промишлени палати и бизнес асоциации, търговските аташета към чуждестранните дипломатически представителства в България и редица бизнес организации.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

За събитието можете да се регистрирате на следния адрес: www.b2bconnect.bg


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image