Image

Всички новини

Среща на членове на УС на Клъстер СГЗ и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

Среща на членове на УС на Клъстер СГЗ и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

На 4 април 2017 г. в Столична Община се състоя среща на членове на УС на Клъстер „София град на знанието“ и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

От страна на клъстера в срещата участваха г-н Веселин Тодоров – председател на УС, проф. д-р Богдан Угърчински – зам.-председател на УС и г-н Бальо Динев – член на УС.

 

На срещата г-н В. Тодоров представи действията по регистрацията на клъстера и неговото прекатегоризиране, даващо му възможност за кандидатстване по европейската програма ОПИК. Той представи и членовете на клъстера и неговото управление, както и предстоящите действия до края на годината.

Г-жа Фандъкова изрази благодарност за възможността да бъде поздравена от нейно име като кмет на София, Конференцията за „Знание за развитие“, провеждана в Женева в Двореца на нациите на ООН. В приветствието, което бе прочетено от д-р Андреас Бранднер – ръководител на „KMA Knowledge Management Associates“ GmbH член на клъстера се заявява, че София се присъединява към програмата за развитие и започва реализирането си като интелигентен град на знанието.

По този въпрос г-жа Фандъкова подкрепи идеята за провеждането на подобна тематична конференция с международно участие „София град на знанието“ на 27 или 28 септември 2017 г. в София и под патронажа на Столична Община.

На срещата бяха разгледани и въпроси, които са злободневни за СО и са предложени от членовете на клъстера, а именно:

  1. Дигитализация на пътната инфраструктура на София.
    По тази тема г-н Бальо Динев – изпълнителен директор на „Давид Холдинг“ – член на клъстера информира за успешно завършения проект за дигитализация на уличното осветление на гр. София и представи предложение за дигитализация на пътната инфраструктура на гр. София. След дискусията г-жа Фандъкова отчете добрите резултати от направеното досега по дигитализацията на уличното осветление и предложи да се ускори работата по пътната инфраструктура, което е особено важно за София.

  2. Решение на проблемите по безаварийната работа на Топлофикация София.
    По тази тема проф. Б. Угърчински – изпълнителен директор на „Българска енергетична компания“ АД – член на клъстера представи предложение за започване на планови ремонти на топлофикационната мрежа с използването на безизкопни технологии. Рехабилитацията и възстановяването ще се извършва от неговия партньор „Строителна механизация“ – европейски лидер в безизкопните технологии, която кандидатства за член на клъстера. След проведените дискусии бе предложено на Топлофикация София да бъде предложено да се запознае с направеното предложение и да се започнат преговори относно внедряването му в плановете на дружеството.

  3. Реализирането на електронно управление чрез фирмите на клъстера, с която София да стане модел за реализация в страната на цифровизация на услугите.
    По тази тема г-н В. Тодоров – изпълнителен директор на „Сиела Норма“ представи възможностите за привличане на членове на клъстера съвместно с Агенцията за електронно управление да се започне преглед на възможните реализации на елементи от цифровизация на услугите на СО. След проведените дискусии се предложи да се проучи дали „Сиела Норма“ да направи и анализ, кои от услугите на СО биха могли в съответствие със законодателството да се цифровизират и какви правни действия да се предприемат, за да може това да започне.

Същевременно г-н Тодоров да проведе среща с г-н Росен Желязков – изпълнителен директор на Агенцията за електронно управление за уточняване на модела за съвместна работа и при достигане на определена договореност да уточнят с кмета на София бъдещите действия в това направление.

Срещата премина в много позитивна атмосфера с пожелания за успехи в съвместни действия по разгледаните въпроси и желания за разширяване на темите и привличане и на други членове на клъстера.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image