Image

Всички новини

Информационен ден на Клъстер София град на знанието 2018

В рамките на изложението Smart Cities от 27 до 29 март 2018 г. в гр. София, Интерекспо център, Зала 5, Клъстер София град на знанието проведе своя първи Информационен ден, на който бяха представени проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Посещение на технологичен парк Gav-Yam Negev в Израел и нови проектни идеи

Двама представители на ръководството на Клъстер София град на знанието - проф. Богдан Угърчински - Зам.председател на УС и Кирил Желязков - член на КС посетиха технологичен парк Gav-Yam Negev в Израел. Посещението бе в рамките на делегацията на Президента на Р. България в Израел, в периода 20 - 22 март 2018 г. Те посетиха три от най-важните зони на парка: зона за финансова киберсигурност; зона за киберсигурност в енергетиката, екологията и водите; зона за киберсигурност в други области на функционирането на Израел.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image