Image

Всички новини

Работни срещи на Клъстер София град на знанието във Великобритания

В изпълнение на поставените пред Клъстер София град на знанието цели за изграждане на организационен капацитет, интернационализация и създаване на успешни международни партньорства бяха организирани няколко работни посещения във водещи клъстерни организации, научни институти, акселератори, неправителствени организации и агенции, технологични паркове и организации на интелигентните градове в Австрия, Словения, Италия и Великобритания.


Представяне на инициативите на Клъстер София град на знанието пред кмета на град София

Клъстер София град на знанието към момента осъществява инициативи, пряко свързани с целта на сдружението да работи за процеса на трансформация на град София в „интелигентен град“, респективно в „град на знанието“.  Днес на 26.07.2018 г. с писмо до госпожа Й.Фандъкова общината получи информация за тези инициативи с цел по-високо ниво на информираност и координация между Общината и всички заинтересовани страни, реализиращи подобни задачи, програми и проекти, свързани с процеса на създаване на интелигентен град.


Работни срещи на Клъстер София град на знанието в Италия

В изпълнение на поставените пред Клъстер София град на знанието цели за изграждане на организационен капацитет, интернационализация и  създаване на успешни международни партньорства бяха организирани няколко работни посещения във водещи клъстери, научни институти, технологични паркове и организации на интелигентните градове в Австрия, Словения, Италия и Великобритания.


Среща по време на Форума 16+1

В последния ден на Седмата годишна среща на високо равнище "Централна и Източна Европа - Китай", позната като "16 + 1", която се проведе в София на 6 и 7 юли, Клъстер София град на знанието беше посетен от г-н Стенли Уей, Управляващ директор и Иан Ианг - директор на международното сътрудничество на базираната в Шанхай компания "Oneness International Group Limited". Компанията представлява интересите на инвеститори и управители на фондове от високо ниво от Хонконг и емирство Абу Даби. Преди това гостите от Китай и представителите на клъстера проф. Д-р Румен Николов – Зам. Председател на Управителния съвет и Димитър Христов - Изпълнителен директор


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image