Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (14.03.2018)

В изпълнение на Решение на Управителния съвет от 12.02.2018 г. и във връзка с чл. 18÷21 от Устава на Клъстер София град на знанието и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2018 г. на ул. „Цар Калоян“ № 8, 4 ет., София 1000, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет, от 15.30 ч.


Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 22.11.2017 г. Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.


Участие на Клъстер София град на знанието в изложение Smart Cities 2018

Клъстер София град на знанието подписа споразумение за сътрудничество с Виa Експо, организизатори на международното изложение SEE Smart Cities 2018, което ще се състои на 27 - 29 март 2018 г. в Интерекспо център. Темите на събитието са свързани с новите технологии за трансформация на класическите градове в интелигентни градове чрез изграждане на дигитална инфраструктура, бърз и достъп до релевантна информация; цялостни, интегрирани услуги за населението; иновативен подход към  управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите и всичко, което подобрява живота на гражданите.


Среща - дискусия за Клъстер София град на знанието

Управителният съвет на Клъстер София град на знанието обявява среща - дискусия, на която се канят всички членове, приятели и партньори на клъстера. Дискусията ще се проведе на 16 ноември 2017, от 16:00 до 18:00, на ул. Цар Калоян 8, ет. 4, в Центъра за обучение на адвокати.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image