Image

Всички новини

Успешно приключи международната конференция София град на знанието

Успешно приключи първата международна конференция София град на знанието, проведена на 28 септември в Капитал Форт, София под патронажа на Столична община. Инициатори и организатори на събитието бяха Клъстер София град на знанието и Инвестор Медия Груп.

Конференцията имаше за цел да привлече вниманието на гражданите, бизнеса, научните, образователните институции и администрацията върху темата за градовете на знанието и възможностите, които могат да се открият пред София ако се следват световните тенденции.


Седмица на знанието във Виена

Базираната във Виена международна фирма Knowledge Management Associates (KMA), която е член на Клъстер София град на знанието е един от инициаторите и поддръжниците на инициативата www.knowledge.city . KMA кани бизнес лидерите и агентите на знанието, които са заинтересовани от темата за управление на знанието на да се включат в седмицата на знанието във Виена, която ще се проведе от 16 до 20 октомври 2017 г.


Клъстерна среща в Солун

Клъстер София град на знанието ще вземе участие в десетата мисия на клъстерите на 13-14 септември, 2017 в Солун, Гърция  (ECCP Matchmaking Mission in Thessaloniki).

Преди няколко седмици Клъстерът стана член на Европейската платформа за сътрудничество на клъстери (ECCP) и изрази своето желание и интерес за участие в тази среща, което беше одобрено от организаторите. Клъстерът ще бъде представен от Димитър Христов, Зам.Председател на Управителния съвет.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image