Image

Всички новини

Международна конференция

На 28.09. 2017 г. Kлъстер София град на знанието съвместно с Инвестор.бг организират провеждане на международна конференция - София град на знанието под патронажа на Кмета на град София, г-жа Йорданка Фандъкова.


Клъстерна среща

По инициатива на двама от членовете на клъстера ХИРОН - Мениджмънт консултинг и ГИС Трансфер център на 18.07.2017 от 11.00 ч. в офиса на Клъстер София град на знанието се състоя вътрешна клъстерна среща за желаещите да получат информация и консултации по отворената процедура на ОПИК BG16RFOP002-1.00 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По нея се предвижда финансова подкрепа за предприятията от всички категории, които към датата на подаване на проектни предложения имат три приключени финансови години ( 2014, 2015 и 2016 г.). Подкрепата е предназначена за разработка и внедряване на производствени и продуктови иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС), които са и тематични области за повечето от членовете на клъстера.


EDUsummIT 2017

EDUsummIT е глобална, създаваща знания, общност от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в подкрепа на ефективната интеграция на информационните технологии в образованието чрез насърчаване на активното разпространение и използване на научните изследвания.

EDUsummIT 2017 е Петата международна среща на високо равнище по информационни технологии в образованието (EDUsummIT 2017), която ще се проведе в Боровец, България, в периода 18-20 септември 2017 г. Домакини на EDUsummIT 2017 са членът на Клъстер София град на знанието Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, България и Холандският институт за развитие на учебните програми.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image