Всички новини

Клъстер София град на знанието взе активно участие в EIP-SCC General Assembly. Нашите представители бяха Димитър Христов - Клъстерен мениджър и проф. Румен Николов - Зам. Председател на Управителния съвет.
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) е една от инициативите на Европейската комисия за обединяване на градовете, индустрията и гражданите с цел подобряване на градския живот чрез по-устойчиви интелигентни и интегрирани решения. Нейният организиран пазар (marketplace) подкрепя смарт сити проекти в най-малко 300 града с инвестиции до 1 милиард евро, включващи публични и частни инвеститори и банки.
Целта на асамблеята, тази година в София, бе да покаже ангажимента на инвеститорите в интелигентни градове и да подпомогне самите градовете при разработването на стратегии за привличане на инвестиции. Събитието предостави уникална възможност за обмяна на добри практики, представяне на проекти, търсене на партньори и обсъждане на иновативни идеи. В събитието взеха участие над 200 представители от общини, бизнеси и финансов сектор от европейските страни. Събитието беше планирано като катализатор за тези, които искат да допринесат за социалната и икономическата устойчивост на градовете. Специално на нас то ни даде шанса да представим София град на знанието като една платформа за сътрудничество и обект за инвестиране и привличане на европейски партньорства.

 


Проф. Румен Николов - Зам. Председател на УС и Димитър Христов - Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието взеха участие в Digital Assembly 2018, събитие, което се проведе на 25 и 26 юни в София. Събитието беше организирано съвместно от Европейската комисия и българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Като основен годишен форум на Европейският съюз, тази година Digital Assembly събра повече от 1500 заинтересовани страни от бизнеса и науката и политици на високо равнище, които обсъдиха цифровата политика на ЕС и последствията от последните технологични разработки.

На конференцията Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел призова за пълното прилагане на стратегията за единния цифров пазар до 2018 г. Обсъди се и предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка, според която сериозна част от над 9 милиарда евро от бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС ще бъде използвана за преодоляване на различията в цифровите инвестиции между държавите-членки и за справяне с предизвикателствата в ключови области на цифровата икономика. Според участниците сериозна част от гражданите и бизнеса на ЕС ще могат да се възползват от този процес.

Програмата обхвана три пленарни заседания и пет паралелни семинара и покри широк кръг от текущи ключови теми в областта на цифровата политика. Водещи теми бяха:
1. Цифровизацията в предстоящата многогодишна финансова рамка
2. Свободният поток на нелични данни и пакет данни след април 2018 г.
3. Европейският кодекс за електронни съобщения
4. Насърчаването на справедливостта и прозрачността за бизнес потребителите на онлайн посреднически услуги.

На пленарните сесии се обърна специално внимание на това как страните от Централна и Източна Европа и страните от Западните Балкани, могат да се възползват в най-голяма степен от цифровизацията на техните икономики и общества. Специален панел бе посветен и на  развитието на средиземноморския регион.

Беше подписан договор за изграждане на транснационален цифров коридор между Гърция, България и Сърбия, според който трите страни при строителството транспортните коридори координирано ще изграждат цифрова инфраструктура.

Проведени бяха паралелни работни срещи, посветени на такива ключови теми в областта на цифровата политика като социалните медии, киберсигурност, цифрови умения, изкуствен интелект и интернет на нещата.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.