Image

Всички новини

Клъстер София град на знанието взе активно участие в EIP-SCC General Assembly. Нашите представители бяха Димитър Христов - Клъстерен мениджър и проф. Румен Николов - Зам. Председател на Управителния съвет.


ДАВИД Холдинг АД, една от компаниите инициатори и членове на Клъстер София град на знанието разработи система  за електронно управление на осветлението на град София.


Представителят на Клъстер София град на знанието (КСГЗ), Аделина Христова взе участие в две важни за клъстера събития в Лондон на 25-26 април 2018 г.
1. Chief Innovation Officer Summit 2018
2. Оpen Innovation Summit 2018


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image