Всички новини

ДАВИД Холдинг АД, една от компаниите инициатори и членове на Клъстер София град на знанието разработи система  за електронно управление на осветлението на град София. Това е малка, но интегрална стъпка към по-широкото прилагане на смарт сити технологиите и дигитализацията на града. Системата бе разработена в периода 2014 - 2015 на база на ГИС софтуера на Bentley Systems. Тя цели да улеснява управленските решения в общината чрез представяне на актуалното състояние на осветлението в София, като един от важните елементи на градската среда. Информацията се визуализира на КАРТА за състоянието на осветлението в града. Чрез нея ще бъде анализирана  инфраструктурата като елемент, който има значение за различни аспекти, като удобството и сигурността на населението през нощта, разходите на СО за електроенергия, енергийното потребление, светлинното замърсяване и други. Информацията на настоящата карта е получена от дирекция Транспортна инфраструктура на СО и е актуална към ноември 2017.  Решението дава реална оценка за текущото състояние на съоръженията на общественото осветление и нуждата от ремонти. Внедрената ГИС система обхваща дейностите на цялата дирекция „Транспортна инфраструктура“, като с нейна помощ специалистите от дирекцията извършват реална оценка за текущото състояние на съоръженията на общественото осветление – стълбове, осветителни тела, светлинни източници, електрически табла, при това както на техния брой, така и на състоянието им.


Представителят на Клъстер София град на знанието (КСГЗ), Аделина Христова взе участие в две важни за клъстера събития в Лондон на 25-26 април 2018 г.
1. Chief Innovation Officer Summit 2018
2. Оpen Innovation Summit 2018

Събитията събраха представители на бизнеса, директори на иновациите в технологични фирми, специализиращи в софтуер за управление на иновации и генериране на идеи. Проведоха се дискусии за това как организациите да подобрят иновационната си култура и подхода към иновациите.

Основните теми на Chief Innovation Officer Summit бяха: Партньорства и лаборатории за ускоряване на иновациите; Стартъпи и корпорации: Иновативно сътрудничество; Изкуствен интелект и нови технологии за иновации; Управление и мотивиране на екипа по иновации

Основните теми на Open Innovation Summit бяха: Насърчаване на иновативни стартъпи; Демократизиране на иновациите: иновации на тълпата; Използване на дизайн мисленето за ангажиране потребителите за съвместни иновации; Механизми за сътрудничество между различните индустрии за подобряване ефективността на НИРД.

Паралелно на събитията се проведе изложба на софтуерни решения за ускорено въвеждане на иновационна култура в предприятията , свързани предимно с: дизайн мислене, игровизация, софтуер за иновационен мениджмънт и генериране на идеи, отворени иновации, приложения, виртуална реалност и др.

Както стана ясно от тези събития разработчиците на софтуер обръщат все по-голямо внимание към решения подпомагащи процеса на трансформация на информацията в знания, а знанията в иновации.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.