Image

Всички новини

ДАВИД Холдинг АД, една от компаниите инициатори и членове на Клъстер София град на знанието разработи система  за електронно управление на осветлението на град София.


Представителят на Клъстер София град на знанието (КСГЗ), Аделина Христова взе участие в две важни за клъстера събития в Лондон на 25-26 април 2018 г.
1. Chief Innovation Officer Summit 2018
2. Оpen Innovation Summit 2018


В рамките на изложението Smart Cities от 27 до 29 март 2018 г. в гр. София, Интерекспо център, Зала 5, Клъстер София град на знанието проведе своя първи Информационен ден, на който бяха представени проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image