Image

Всички новини

Фестивал за стартъпи в Хонконг - StartMeUp

Предстои един от най-интересните фестивали в азиатската стартъп екосистема - Фестивалът Start Me Up. Организира се от нашия партньор - Invest Hong Kong, който е подкрепен от множество големи организации.

Това едноседмично събитие обхваща всички теми, свързани с предприемаческата екосистема в Хонконг.

Предлагат се разнообразни възможности бизнесът от Европа да си сътрудни с азиатските стартиращи фирми, както и много други идеи , които Хонконг предлага като врата към Азия.


Победители в Towards Green Transition Facility

Клъстер София град на знанието е един избраните общо 25 европейски клъстера, които са включени в инициативата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP) „Towards Green Transition Facility“. Тази инициатива на ECCP, която е финансирана от Европейската комисия, ще даде възможност на регистрираните в платформата на ECCP клъстери, да популяризират сред своите членове уменията за осъществяване на т.н. зелена трансформация. Това може да се осъществи чрез получаване на техническа помощ от висококвалифицирани специалисти. 


Наближава ново издание на Smart Cities Marketplace

КАНИМ членовете на клъстера както и всички технологични компании и проектни мениджъри, които се интересуват от пазари, проекти, инициативи, партньорства и инвеститори в областта на интелигентните градове да участват в новото издание на Smart Cities Marketplace, което ще се проведе на 27 април 2021 г.   Нашият клъстер е един от активно допринасящите за тази инцициатива участници от 2018 г.  Събитието се прави с цел да свърже проектите и инициативите на пазара за интелигентни градове с бизнеса и инвеститорите чрез индивидуални срещи в онлайн платформата.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image