Image

Всички новини

Цифрова трансформация-бизнес, образование, наука

Клъстер София град на знанието е съорганизатор на Научна конференция "Цифрова трансформация - бизнес, образование, наука, която се организира от Международно висше бизнес училище и ще се проведе във виртуална среда на 27 ноември 2020 г.  Конференцията трябваше да се проведе през месец март в модерната зала на Международно бизнес училще, но във връзка с мерките по ограничаване на разпространението на COVID-19 беше отложена. 


КСГЗ ще координира проект по ЕРАЗЪМ+

На 2 ноември 2020 г. стартира проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities), в който Клъстер София град на знанието като водеща организация си сътрудничи с 5 партньорски организации от България, Испания, Австрия, Румъния и Гърция.

Проектът се финансира от програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.


Възможност за финансиране от ЕС за малки онлайн медии

Преди няколко дни Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения с цел подкрепа на стратегията на ЕС за справяне с дезинформацията и допълване на дейностите на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) чрез предоставяне на финансиране на специфични изследователски проекти за борба с дезинформацията. Краен срок за подаване на предложенията е 30 ноември 2020 г.


Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

На 30 октомври 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване във втората 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието.

Проектът се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image