Image

Всички новини

Клъстер София град на знанието (КСГЗ ) взе участие в поредната клъстерна среща на ЕС с Тайван, която се проведе на 6-8 март 2019 г. в гр. Лион (Франция). КСГЗ и КАСТРА бяха единствените български участници в тази важна среща, организирана от Европейската платформа за сътрудничество на клъстерите (ECCP). Нашата клъстерна организация бе представена от члена на Консултативния съвет Димитър Филипов, чиято организация е активен член на клъстера.

Срещата между клъстерите от ЕС и Тайван тази година беше организирана в контекста на изложението GLOBAL INDUSTRIE. Общата й цел беше да насърчи сътрудничеството между европейските и тайванските клъстери в полза на техните членове, най-вече малките и средни предприятия.


Успешно приключи международната конференция Knowledge & Smart Cities. Тя се проведе на 26.11.2018 г. в зала "Джон Атанасов" в София Тех парк. Това е втората конференция по тази тема, която Клъстер София град на знанието провежда през последните две години.

За разлика от конференцията преди една година, тази  беше фокусирана върху практическите аспекти за създаване на пазар за интелигентни градове и общности, интегрирано планиране и регулативни политики.


Днес Европейският секретариат за клъстерни анализи (ESCA) удостои Клъстер София град на знанието с бронзов лейбъл - за отлични постижения в управлението на клъстери - стремеж към върхови постижения при клъстерите (Сертификат No BGR011201812C181103).

В края на 2018 г. клъстерът участва в сравнителен анализ по управление на клъстери, извършен от ESCA. Европейската инициатива за съвършенство на клъстерите (ECEI, www.clusterexcellence.eu) , проект, съфинансиран от ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия 2009-2012 г., разработи качествени показатели, които доведоха до създаване на международно признат знак за качество за управление на клъстери.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image