Image

Всички новини

Клъстерът беше приет в SmartCityTech

Партньорството SmartCityTech включва 10 партньора от 7 различни страни от ЕС: Белгия, Дания, Германия, Испания, Италия, България и Португалия.

В партньорството са включени следните организации: DSP Valley, Brains Business, ZD.B, BICCnet, GAIA, SCC Cluster, AMEC, House of Energy, TICE.PT, Клъстер София град на знанието и Danish Sound Network.

Smart City Tech има за цел да повиши конкурентоспособността на компаниите от ЕС, като подкрепя разработването на решения, базирани на цифрови технологии, с цел развитие на устойчиви градски райони чрез прилагане на съвместна програма за сътрудничество.


Среща в Столична община

На 2.03.2020 Клъстер София град на знанието заедно с АИКБ проведоха среща с г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София. Проведе се ползотворен разговор на тема как обединените бизнес, наука и университети могат да съдействат на общината да успее по дългия път на трансформиране на София в интелигентен град. 

На срещата участваха:


Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието.

За реализация му към клъстера е сформиран екип.


Блог публикации

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image