Всички новини

В голямата зала на Българската академия на науките (БАН) под ръководството на Академик С. Воденичаров – председател на БАН бе представен проекта "София град на знанието". Инициатор на проекта е ръководството на Информинвест АД от Велграф Груп. Търговската марка "София град на знанието" бе запазена от Българска енергетична група, която е член на консорциума. Представен бе вече реализираният проект "Виена град на знанието", от който ще се черпи опита за проекта в София.

Основните цели на проекта са:

  • профилира се София като град на знанието;
  • създава се карта на знанието на града, с възможности, необходимост, потенциал и най-добри перспективи;
  • разработва се подробна концепция за "София град на знанието"
  • стратегия, приоритетни услуги, пътна карта;
  • разработва се Мастър-план за "София град на знанието" – комплекс и кампус на територията на БАН.

Стартира подготовката на концепция София град на знанието. Концепцията предвижда създаване на работна група (клъстер) от заинтересовани и работещи съвместно фирми и институции, която да положи основите на концепцията за развитие на София, като град на знанието и да създаде организационни условия за съвместна работа в тази посока. Инициатори на концепцията освен БАН са представители на Велграф груп и Академия за управление на знанията - гр. Виена и БАН.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.