Image

Всички новини

Стартъпи в действие - Mediatech on stage 

ПОКАНА

На 9 февруари от 14.00 - 15.30 (CET) ще се проведе онлайн събитие Mediatech on stage за създаване на партньорства в областта на високите технологии. Клъстер София град на знанието ви кани да се  запознаете с технологичните решения и бизнес идеите на 19 обещаващи високотехнологични стартъпи и скейлъпи, включени в акселераторската програма на Проект MediaMotorEurope след първото набиране на кандидати. Домакин на срещата е журналистът Том Ван де Веге. Считано от 15.30 във вторник до 12.00 в сряда (CET) ще бъде отворена платформата за индивидуални срещи с отделните стартъпи. 


Трета международна среща по Interreg Europe - REDUCES

ПОКАНА

На 10-11.12.2020 г. ще се проведе онлайн международна среща, която се подкрепя от Клъстер София град на знанието на тема "Бизнес модел на кръговата икономика - споделени платформи". Срещата се организира в рамките на международното партньорство по проект REDUCES -  Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели на кръговата икономика.


TechInnovation 2020 се проведе в Сингапур

Между 7 и 11 декември, като член от европейското партньорство SmartCityTech, Клъстер София Град на Знанието взе участие в международното изложение за намиране на бизнес партньори TechInnovation 2020, организирано от IPI Сингапур.

Участието на КСГЗ бе по любезната покана на DSPValley по европейски проект European Technology for Systainability (eT4S), съвместна разработка на организации от Испания, Белгия, Дания, Полша и България.


Резултати от кандидатстването по Отворена покана 2

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по втората покана на Media Motor Europe. От подадените 84 заявления от 29 държави в първата акселераторска шестмесечна програма се включиха 21 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец януари 2021 г., ще бъде международна група от професионални ментори и експерти.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image