Image

Всички новини

Приключи работният семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 в София Тех Парк се проведе работен семинар по предприемачество и отворени иновации. Това е първо събитие на Иновационния хъб за медийна и креативни индустрии в София, заложено в програмата за периода 2020 - 2021 г., разработена от клъстера в рамките на Проект MediaMotorEurope.Тя е съгласувана със София Тех Парк, АИКБ и Съвет по инвестиции към БТПП - партньори в инициативата за Иновационен хъб.


Партньорството SmartCityTech започна нов проект по COSME

На 1 септември 2020 г. стартира проектът „Европейска технология за устойчиво развитие“, в който Клъстер София град на знанието си сътрудничи с 4 партньорски организации от Испания, Белгия, Дания и Полша. Този проект, който е с работен акроним eT4S и се финансира от Програма COSME ще подкрепи разработването и подписването на споразумения за сътрудничество и бизнес на Европейският съюз със Северна Америка (североизточното крайбрежие на САЩ) и  Азия / АСЕАН (Сингапур и Китай, вкл. Шанхай). Проектът eT4S ще бъде използван за ново клъстерно партньорство (ESCP) в нововъзникващата междусекторна индустрия на Smart City технологиите.


Работен семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 г. София Тех Парк ще се проведе работен семинар на тема "Отворени иновации в помощ на стартиращите предприятия". Семинарът ще бъде присъствен и с ограничен достъп в условията на КОВИД-19. Организира се от Клъстер София град на знанието и София Тех Парк в рамките на инициативата "Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии". Иновационният хъб е инициатива на Клъстер София град на знанието по проект MediaMotorEurope, която се подкрепя от София Тех Парк, АИКБ и Съвет за иновации към БТПП.


Уебинар - за най-добри услуги и реклама в медиите

На 21 октомври по проект MediaMotorEurope се организира уебинар, на който ще се дискутира текущото състояние и технологичните предизвикателства, с които се сблъскваме за успешна ангажираност на потребителите и ефективната програмна реклама. Ще обсъждаме как и къде новите технологии ще помогнат на медиите да бъдат привлекателни за аудиторията, по-ангажирани и прозрачни за рекламодателите и съответно по-конкурентоспособни.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image