Всички новини

Като национален лидер в сектора на ИКТ град София има амбициите да се превърне във водещ европейски град по отношение на ИКТ бизнеса и творческите и рекреативните индустрии. Факт е, че ИКТ е най-бързо развиващата се индустрия в града с ръст от 21,8% за 2016 г. в сравнение с 2012 г.  Общинският съвет е декларирал, че ще формулира добре координирана концепция за интелигентен град и как да бъдат включени в процеса на трансформация всички заинтересовани страни.  С този ангажимент град София се включи в началото на 2018 г. в програмата на Европейската комисия Digital Cities Challenge, която стартира в края на 2017 г. и ще продължи до юни 2019 г. 

По тази програма градът разполага и получава вече улеснен достъп до:

  • експерти на високо равнище с местен и международен опит за подпомагане разработването на стратегическия си план;
  • инструменти, позволяващи да се разбере на какъв етап на развитие и зрялост се намира града и как трябва да се развива в бъдеще; 
  • обучение и изграждане на капацитет за ключовия персонал и представителите на града;
  • диалог с други градове в Европа за обмяна на идеи, опит и добри практики;
  • партньорства с други европейски мрежи и платформи.

Тук може да бъде разгледана и изтеглена картата на намеренията на град София т.н. Digital Ambition Card

Клъстер София град на знанието преследва същата цел. В момента клъстерът разработва своето виждане за стратегията за трансформация на града в интелигентен град. Определено има какво да се съгласува между всички заинтересовани страни и ползата ще бъде в крайна сметка за гражданите на София.


От членовете и експертите на Клъстер София град на знанието често постъпват различни предложения и идеи за проекти, които не само, че са реализуеми и икономически целесъобразни, но и могат да осигурят значителен социален ефект за града и неговите граждани и гости. През месец юли 2018 г. бяха подготвени и представени на общинското ръководство следните нови идеини проекти, свързани с важни за общината области като киберсигурност, здравеопазване и екология. Те са следните: 

  1. Гео-пространствен портал за проактивно подпомагане на решения в системата за кибер сигурност на Софийска Община, базиран на концепцията "Интернет на Нещата“, предоставен от члена на клъстера Давид холдинг;
  2. Лидарно сондиране на фини прахови частици и аерозолни замърсявания, позволяващ регистрация и вземане на управленски решения в реално време за осигуряване на чистотата на въздуха в град София; 
  3. Антираков план за града, който е от стратегическо значение за качеството на живот в града, като се има предвид високата степен за заболеваемост и смъртност от онкологични заболявания.

Предстои обсъждане на проектните предложения и търсене на модел за бъдеща успешна реализация.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.